SOFTECON 2015

KONFERENCIA O VÍZIÁCH A TRENDOCH 
V MODERNÝCH INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÁCH
 Bratislava, Crowne Plaza Hotel 
11. marec 2015

 

PROGRAM KONFERENCIE

 Zborník konferencie 

 

 

Ján Gondoľ, Ministerstvo vnútra SR
Otvorené dáta: Na čo sú dobré?

Vo verejnej správe pracuje množstvo ľudí na počítačoch a vytvárajú dáta a dokumenty, ktoré môžu byť pre ostatných zaujímavé. Aké dáta vznikajú a kde? Čo by sa stalo, ak by sa mohli novým a nečakaným spôsobom použiť? viac >> 

 

 

Gabriel Lachmann, EEA 
Otvorené dáta - cenná surovina pre váš biznis

Dáta sa stávajú surovinou, podobne ako ropa. Celý svet IT vidí v dátach svoju žiarivú budúcnosť. Otvorené dáta hrajú v tejto hre zaujímavú úlohu. Prinášajú iný pohľad na dáta, ich dostupnosť, licencovanie, výmenu, narábanie s nimi. viac >>

  

 

 

 

Mária Bieliková, Jozef Tvarožek, Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Analýzou pohľadu používateľa k lepším aplikáciám

Otázky spojené s užitočnosťou aplikácií sú kľúčové pre každého, kto vyvíja aplikácie. V prednáške predstavíme jeden pohľad na to, ako ovplyvniť (vylepšiť) užitočnosť aplikácií - komplexnú vlastnosť, ktorá zahŕňa mnoho aspektov ako funkčnosť, použiteľnosť, prívetivosť, naučiteľnosť a pod. viac >>

  

 

 

 

Matej Novotný, Vis Gravis
Veľké dáta potrebujú veľké oči

Analýza dát pre obchodné či výskumné využitie sa tradične opiera o štatistiku a data mining. Automatizované algoritmy extrahujú z komplikovaných a veľkých dát dôležité informácie. Kto však rozumie vaším dátam a vášmu podnikaniu lepšie? Kto má schopnosť intuície a rozmýšla "out-of-the-box"? Je to váš počítač alebo ste to vy? viac >> 

  

 

 

Peter Filip, Tatra banka
Ako podniková architektúra prispieva k riadeniu IT nákladov

V prezentácii sa zameriam na prínos architektúry a jej modelov pre organizácie. Podelím sa so skúsenosťami, ktoré v  tejto oblasti získala Tatra banka v posledných rokoch. Rozoberiem dôvod, prečo model nemôžeme aplikovať v prípade, ak ... viac >>  

  

 

 

Dušan Kocúrek, ScrumDesk, Roman Jančiga, Softec
Intuitívne riadenie vo veku zákazníkov

Prepáčte, ale vy, náš zákazník, dnes už nie ste prvoradý. Pre nás sú dôležitejší zákazníci našich zákazníkov. Už nám nestačí iba množstvo fakturovaných človekodní, pridaná hodnota, alebo množstvo vlastností. Menej, avšak najdôležitejšie, kvalitné pripravené a okamžite použiteľné funkčnosti znamenajú pre nás viac. ...viac >> 

  

 

 

Peter Polák, Softec
Mobilné hrozby a príležitosti alebo Ako sa nestať ďalšou Nokiou

V posledných rokoch sa na poli informačných technológií odohrala významná revolúcia: na spotrebiteľskom trhu sa presadili inteligentné telefóny. Prišli akoby odnikiaľ a okamžite si našli cestu k srdciam (a peňaženkám) zákazníkov. viac >> 

 

PRÍSPEVKY NA AKTUÁLNE TÉMY

Ján Masaryk, Softec
Internet of things - bublina alebo príležitosť? 

Dušan Slimák, Tatra banka
Je možné automatizovať neštandardy?
Nový schvaľovací engine pre úvery v Tatra banke
 

Lukáš Šimon, Softec
Biznis analýza - začiatok môže byť ľahký  

 

Peter Varga, MyGoodProject
Koho trápi kvalita v projektoch? 

 

Peter Varga, Softec
Riešenie MAX – zacielené na MAXimálny úspech 

 

Fotografie z konferencie:

  

 

 

Mediálni partneri: