Riešenie pre odhaľovanie poistných podvodov

Poistné podvody spôsobujú poisťovniam výrazné ekonomické straty a každá poisťovňa má vybudované oddelenie, ktoré sa špecializuje na ich odhaľovanie. Začiatkom tohto roku prezentovalo niekoľko poisťovní údaje o množstve odhalených podvodov – jedna sa o čiastky v rozsahu od 1 do 10 miliónov euro ročne v závislosti od veľkosti poisťovne. V praxi pri likvidácii poistných udalostí musí poisťovňa na jednej strane zlikvidovať poistnú udalosť v čo najkratšom čase, aby klient rýchlo dostal svoje peniaze, na druhej strane ale musí poistné udalosti podrobne analyzovať aby bola šanca poistné podvody vôbec odhaliť - čo je zase časovo náročné..

Pri objeme poistných udalostí, ktoré poisťovne denne likvidujú, je nutné zaistiť automatizovaný proces kategorizácie, ktorý poistné udalosti segmentuje podľa znakov podvodného chovania.Informačné systémy môžu pomôcť práve v tomto bode - pri výbere podozrivých poistných udalostí vhodných na detailnejšie prešetrenie.

Softec systém vyvinul a implementoval v dvoch poisťovniach pôsobiacich na slovenskom poistnom trhu riešenie na odhaľovanie poistných podvodov. Riešenie je založené na dvoch ohodnocovacích (skórovacích) moduloch: expertné algoritmy a datamining.

Expertné algoritmy využívajú sadu preddefinovavých pravidiel, ktoré identifikujú podozrivé poistné udalosti na základe vyhľadávania logických vzťahov medzi atribútmi poistných udalosti, ktoré sú typické pre poistné podvody. Datamining využíva pokročilé matematicko-štatistické modely, napríklad rozhodovacie stromy a neurónové siete, ktoré extrahujú pravidlá z historických dát a tieto pravidlá potom využívajú na predikciu budúcich výsledkov.

Každá poistná udalosť je spracovaná oboma modulmi, pridelené hodnotenia sú vzájomne kombinované a je z nich vypočítaná výsledná pravdepodobnosť. Na základe tejto pravdepodobnosti sú potom vybrané podozrivé poistné udalosti, ktoré sú určené na detailnejšie prešetrenie používateľmi systému.Systém umožňuje analyzovať jednotlivé poistné udalosti a hľadať nové vzory podvodného chovania. V prípade identifikácie nového typu poistného podvodu je možné rozšíriť dataminingový modul a rozšíriť analýzy i na tento nový typ podvodov. Dáta je možné dokonca analyzovať aj spätne a overiť, či sa už v minulosti nevyskytli podobné prípady a prípadne vykonať ich prehodnotenie.

Riešenie pre odhaľovanie poistných podvodov prezentoval Peter Franz na konferencii eFocus 2011. Prezentáciu si môžete prezrieť tu.

Zaujali vás naše riešenia? Kontaktujte nás na softec@softec.sk