Komplexné riešenie Softec ISM

V Softecu sa vývojom informačných systémov pre maklérske spoločnosti zaoberáme už viac ako 12 rokov. Máme hlboké znalosti a skúsenosti s predajnými procesmi spoločností, predávajúcich produkty a služby prostredníctvom vlastných i externých predajných sietí. Množstvo našich klientov používa nami vyvinuté provízne systémy, kariérne systémy, systémy na podporu riadenia predajnej siete a manažérske informačné systémy.

Komplexné riešenie Softec ISM sa skladá z nasledujúcich produktov:

Komplexná podpora zo strany riešení Softec ISM prináša mnoho synergických efektov. Obchodníci využívajú svoje účinné nástroje pre každodennú prácu, vedúci tímu majú dokonalý denný prehľad o aktivite obchodníkov a manažment má dostatok informácií na strategické riadenie i každodenné rozhodovanie. Naše riešenie je navrhnuté ako vysoko modulárne a umožňuje širokú mieru parametrizácie, vďaka čomu je možné jednotlivé časti systému konfigurovať podľa konkrétnych potrieb našich klientov a nasadzovať ich buď samostatne, alebo ich integrovať s ďalšími systémami spoločnosti.

Nasadenie hotového riešenia s možnosťou kustomizácie na mieru prináša minimalizáciu implementačných i prevádzkových nákladov a skrátenie time-to-market-u, pri súčasnom rešpektovaní jedinečnosti procesov spojených s predajom a riadením predajnej siete každej spoločnosti.

Naši zákazníci a partneri, u ktorých sme riešili oblasť podpory, prevádzky či riadenia predajnej siete a máme naďalej tú česť s nimi spolupracovať a rozvíjať túto zaujímavú oblasť:

  • Aquel Credit s.r.o., ČR
  • Capitol, a.s.,
  • EFCON, s.r.o., (SR a ČR),
  • ROYAL VISION s.r.o (ČR)
  • KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. (ČR),
  • OVB Allfinanz Slovensko
  • Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (ČR)
  • Vienna Insurance Group

Zaujali vás naše riešenia? Kontaktujte nás na softec@softec.sk