Komplexné riešenie Softec ISM

V Softecu sa vývojom informačných systémov pre maklérske spoločnosti zaoberáme už viac ako 12 rokov. Máme hlboké znalosti a skúsenosti s predajnými procesmi spoločností, predávajúcich produkty a služby prostredníctvom vlastných i externých predajných sietí. Množstvo našich klientov používa nami vyvinuté provízne systémy, kariérne systémy, systémy na podporu riadenia predajnej siete a manažérske informačné systémy.

Komplexné riešenie Softec ISM sa skladá z nasledujúcich produktov: 

Komplexná podpora zo strany riešení Softec ISM prináša mnoho synergických efektov. Obchodníci využívajú svoje účinné nástroje pre každodennú prácu, vedúci tímu majú dokonalý denný prehľad o aktivite obchodníkov a manažment má dostatok informácií na strategické riadenie i každodenné rozhodovanie. Naše riešenie je navrhnuté ako vysoko modulárne a umožňuje širokú mieru parametrizácie, vďaka čomu je možné jednotlivé časti systému konfigurovať podľa konkrétnych potrieb našich klientov a nasadzovať ich buď samostatne, alebo ich integrovať s ďalšími systémami spoločnosti.

Nasadenie hotového riešenia s možnosťou kustomizácie na mieru prináša minimalizáciu implementačných i prevádzkových nákladov a skrátenie time-to-market-u, pri súčasnom rešpektovaní jedinečnosti procesov spojených s predajom a riadením predajnej siete každej spoločnosti.

Naši zákazníci a partneri, u ktorých sme riešili oblasť podpory, prevádzky či riadenia predajnej siete a máme naďalej tú česť s nimi spolupracovať a rozvíjať túto zaujímavú oblasť:

  • Aquel Credit, ČR
  • Capitol
  • EFCON (SR a ČR)
  • ROYAL VISION (ČR)
  • KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství (ČR)
  • OVB Allfinanz Slovensko
  • Partners Group SK
  • Pernamenta (ČR)
  • Raiffeisen stavební spořitelna (ČR)
  • Vienna Insurance Group

Zaujali vás naše riešenia? Kontaktujte nás na softec@softec.sk