Softec FINAS - Finančná analýza klienta

Kvalitné finančné poradenstvo začína osobným stretnutím finančného poradcu s klientom a pokračuje predložením návrhu finančného plánu, ktorý vychádza z presne a zodpovedne vypracovanej analýzy potrieb klienta. A práve kvalita prevedenia a spracovania finančnej analýzy a plánu aj prezentácia ich výstupov je niečo, čo rozlišuje tých najlepších.

FINAS - Finančná analýza klienta je aplikácia určená pre finančných poradcov a sprostredkovateľov predaja finančných nástrojov. S pomocou aplikácie môže finančný poradca vykonávať analýzu finančnej situácie klienta, zachytiť cieľ finančnej stratégie a navrhnúť niekoľko variant riešenia, ako dané ciele dosiahnuť.

Finančná analýza klienta podporuje celý proces spracovania finančného plánu. V prvom kroku sú do aplikácie zaznamenané údaje klienta (finančné i nefinančné), ciele finančnej analýzy a existujúce portfólio zmlúv klienta. V ďalšom kroku poradca s pomocou aplikácie postupne pripraví riešenie pre klienta, zváži, ktoré zmluvy je vhodné ponechať, ktoré upraviť či zrušiť a pripraví návrhy nových zmlúv na uzatvorenie. Starostlivo pripravené a spracované riešenie poradcu následne prezentuje klientovi. Dodatočné úpravy podľa priania klienta nie sú žiadnym problémom, pretože všetko je spracované elektronicky. Po odsúhlasení klientom je možné stlačením jediného tlačidla vytvoriť finálny výstup – finanční plán. Všetky pripravené a spracované obchodné prípady zostávajú uložené vo firemnej databáze a nie je problém sa k nim kedykoľvek vrátiť, presunúť na iného poradcu, alebo poslať na analýzu metodickému pracovníkovi, ktorý ju overí z hľadiska kvality poskytnutej služby klientovi.

Benefity riešenia:

 • Výrazne zvýšená efektivita spracovania dát.
 • Vodiace algoritmy pre správnu analýzu finančnej situácie klienta.
 • Rýchly a úplný pohľad na klienta a jeho obchodnú históriu.
 • Pre klienta možnosť výberu riešenia z variant.
 • Profesionálne vyzerajúce výstupy.
 • Vyriešené problémy s prípadnou stratou informácií po odídených poradcoch.
 • Cez priezor firemnej kultúry transparentný prehľad o spracovaných riešeniach finančnej stratégie.

Softec FINAS je dostupný v nasledujúcich štandardných edíciách:

Standard

 • Zber údajov o klientovi
 • Zaznamenanie aktuálnej situácie (príjmy, výdaje, kapitál, autá, nehnuteľnosti,…)
 • Stanovenie cieľov finančnej analýzy
 • Zaznamenanie existujúceho portfólia zmlúv klienta
 • Návrh nového riešenia pre klienta
 • Tlač finančného plánu pre klienta

Enterprise

 • Softec FINAS Standard +
 • Evidencia histórie zmien
 • Plánovací kalendár poradcu – plánovanie úloh, schôdzok,…
 • Automatizovaná analýza situácie a návrh doporučeného riešenia pre klienta

Štandardne postavené edície zodpovedajú obvyklým potrebám našich zákazníkov. Produkt je však modulárny a preto sme schopní vyhovieť i špecifickým požiadavkám našich zákazníkov a pripraviť pre nich špeciálnu ponuku produktu, zostaveného na mieru podľa ich potrieb.

Zaujali vás naše riešenia? Kontaktujte nás na softec@softec.sk