GDPR – hodiny tikajú

Pre veľa podnikov a subjektov verejného sektora je GDPR revolučná zmena a všetci hľadajú finančne únosné a časovo zvládnuteľné prístupy ako sa na túto zmenu pripraviť.

Aké existujú riešenia?

Ako drahé naozaj musia byť?

Ako ich dosiahnuť?

Faktory úspechu

Kľúč k úspechu hľadáme viac v pragmatických metodicko-organizačných riešeniach, než v robustných IT nástrojoch. Ďalší „rozumný“ faktor vidíme v rozložení prípadnej automatizácie v čase – v riadenom pláne prijímania investičných rozhodnutí a nasadzovania prípadných IT riešení.

Poznáme riešenia

Myšlienka GDPR nám nie je cudzia a už pred zhruba 10-timi rokmi sme začali riešiť nami dodané systémy pomocou metadát. Softec pomáha klientom aj s IT komponentami, ale GDPR presahuje IT oblasť a mení procesy vo vnútri spoločnosti i vzťahy s partnermi a mieri až k samotným hodnotám spoločnosti. V kontexte GDPR pomáhame svojim klientom meniť paradigmu spracovania osobných údajov – zo spracovania bežných dát na prácu s čímsi cenným, aby si toho boli vedomí všetci zamestnanci pracujúci s osobnými údajmi. GDPR nie je len legislatívna povinnosť. Úsilie vynaložené v projektoch GDPR má podľa nás organizáciám priniesť aj iné benefity, presahujúce potrebné zabezpečenie súladu s legislatívou.

Kontaktujte nás