Rozvoj a vzdelávanie

Našou najcennejšou komoditou sú naši ľudia, veľkú pozornosť preto venujeme práve rozvíjaniu ich schopností.

Kontinuálne vzdelávanie umožňuje našim ľuďom posun smerom k ich profesijným cieľom a ambíciám a zároveň poskytuje neustále kvalitnejšie a odbornejšie služby pre našich klientov. Okrem oblasti IT kladieme veľký dôraz aj na rozvoj v oblasti pôsobenia našich klientov a školíme expertov na bankovníctvo, poisťovníctvo, telekomunikácie či verejnú správu.


Hlavné oblasti vzdelávania:

Klientske segmenty

Poskytujeme odborné vzdelávanie v oblastiach pôsobenia našich klientov, aby sme pre nich boli rovnocennými partnermi pri riešení potrieb ich biznisu. Vzhľadom na typy našich klientov sa venujeme najmä:

  • Bankovníctvu
  • Poisťovníctvu
  • Verejnej správe
  • Telekomunikáciám

Informačné technológie

Hlavným zameraním našej spoločnosti je implementácia informačných technológií pre našich klientov. Vzdelávanie v oblastiach informačných trendov, zlepšovanie techniky analýzy, testovania, riadenia a údržby je preto alfou a omegou pre naše fungovanie.

Osobnostný rozvoj

Práca s ľuďmi vyžaduje špecifické schopnosti, ktoré treba neustále zlepšovať. Osobný rozvoj v takzvaných mäkkých zručnostiach je neoceniteľný pri práci v tímoch, manažovaní procesov v čase, ale aj v osobných komunikačných či líderských schopnostiach.

Formy vzdelávania:

Expertné centrá, interné semináre a workshopy

Tieto „bunky“ sú tvorené našimi zamestnancami. Každý je členom minimálneho jedného expertného centra. V rámci neho sledujú trendy a vzdelávajú sa v danej oblasti, navrhujú vízie, navzájom zdieľajú svoje know-how prostredníctvom diskusných fór. Sú hlavným tvorcom vzdelávacej aktivity svojich členských zamestnancov.
Interné semináre a workshopy sú platformou pre zdieľanie noviniek a trendov. Keďže ich tvoríme sami pre seba, väčšinou veľmi presne vieme, na čo sa v nich máme zamerať.

Osobnostný rozvoj a koučing

Zabezpečujú ich expertné centrá a trvajú až 4 mesiace. Kombinujú teoretické prednášky s individuálnymi stretnutiami s koučom a workshopmi.
Individuálne poradenstvo či školenia, pri ktorých je väčší priestor na rozvíjanie jednotlivých zamestnancov s ohľadom na ich schopnosti, potreby a ciele.