Hodnoty Softec Group

Dlhodobá spokojnosť našich zákazníkov je našim prvoradým cieľom.

Veríme, že uplatňovanie našich hodnôt v praxi nám umožní cieľavedome rozvíjať našu činnosť v prospech zákazníkov za vzájomne výhodných podmienok a umožní nám dosiahnuť ich dlhodobú spokojnosť.

Hodnoty Softec

Rozumieme potrebám zákazníka a prinášame mu úžitok.

Správame sa férovo a uprednostňujeme vzájomne výhodné riešenia.

Podporujeme osobnú angažovanosť, proaktivitu a kreativitu a vytvárame pre ne priestor.

Našu profesionalitu rozvíjame systematickým vzdelávaním a zdieľaním vedomostí.

Vytvárame pozitívnu tímovú atmosféru a navzájom sa podporujeme.