15. ročník SOFTECONu o.i. v znamení umelej inteligencie a budúcnosti bankových služieb

13. marca 2017

Bratislava/Praha, 13. marca 2017 – Umelá inteligencia, autonómne stroje aj budúcnosť bankových služieb. To sú len niektoré z tém už 15. ročníka konferencie SOFTECON, ktorú usporiadala spoločnosť Softec vo štvrtok 2. marca na pôde FIIT STU v Bratislave. Podobne ako minule akciu otvoril výkonný riaditeľ Peter Morávek, po ktorom sa uvítacieho slova ujala dekanka fakulty prof. Mária Bieliková, ktorá kvitovala, že sa konferencia opäť koná na akademickej pôde univerzity.

Konferencie sa zúčastnilo takmer 170 hostí z radov odbornej verejnosti, ale aj biznisu a študentov. Jubilejný 15. ročník ponúkol bohatý program, ktorý pokrýval oblasti biznisu, marketingu, technológií a trendov na najbližšie obdobie. V publiku najviac zarezonovala téma Jána Luntera – Uplatnenie deep learningu v praxi. Počas prezentácie prítomným predstavil výsledky využitia deep learningu v oblastiach rozpoznávania a generovania obrazu, automatických prekladov, rozpoznávania reči, navigácie či už áut alebo dronov. Naopak Miroslav Vladár zo Softecu načrtol víziu ako by bankové služby vyzerali, ak by od samého začiatku pri ich zrode stáli znalci marketingu. Taktiež upozornil, že prepojenie bankových služieb a napr. sociálnych sietí bude od januára 2018 už viac než len idea na papieri. Tomáš Peterka z ČMSS predstavil dilemy, ktorým čelia marketingoví odborníci pri práci s BigData. Ďalšie témy odhalili  čomu sa vyhnúť pri uvádzaní online produktu na trh, aký je vplyv neurónových sieti pri reálnych problémoch a či bude v budúcnosti mechanikom pri určení poruchy stačiť smartphone.

Hostia sa tiež od Martina Krupy z UI42 dozvedeli, že dejiny výpočtovej techniky sa odohrávali aj na Slovensku, a preto nie je prekvapením že dnes patrí medzi IT veľmoci. Posledná prednáška Petra Poláka poukázala na štýl, akým budú musieť firmy zmeniť prístup k mladým ľudom, ak ich budú chcieť zaujať. SOFTECON týmto ročníkom potvrdil, že po pätnástich rokoch svojím spôsobom dospel a môže sa posunúť ďalej.