Hlavný motivátor: vzťahy

19. októbra 2018

Je to možno klišé, ale pre nás sú skutočne tým najdôležitejším naši zamestnanci a ich spokojnosť. Podporujeme ich rozvoj, reagujeme na ich potreby, pritom nezabúdame na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Všetko ide ruka v ruke. Keď sú totiž spokojní, atmosféra na pracovisku je príjemná a nás potom baví to, čo robíme.  V rozhovore pre české Hospodárske noviny odpovedala HR business partner Erika Pallayová.

Softec dnes pôsobí v desiatich krajinách Európy. To určite znamená množstvo zaujímavých projektov (napr. pre rakúsku skupinu VIG). Na akých projektoch u vás najčastejšie participujú noví zamestnanci, resp. na čo sa môžu tešiť?

Noví kolegovia u nás nahliadnu napríklad do dynamickej bankovej digitalizácie, inovatívnych oblastí poisťovníctva, telekomunikácii, verejnej správy alebo finančného poradenstva. Mnohé z týchto projektov majú pozitívny vplyv na spoločnosť (Odkaz pre starostu, otvorenie účtu pomocou biometrie tváre, sociálne dávky z tepla domova). Niektoré sú postavené čisto na zelenej lúke. Ide napríklad o vývoj webových aplikácií alebo systémov vo vysokej kvalite, ďalej inovatívne riešenia podporujúce podnikanie klientov, ale aj odborné konzultácie na partnerskej úrovni, návrh dizajnu alebo architektúry.

Patríte medzi technologické firmy s najvyšším podielom žien (aktuálne 35%). Ako sa Vám to podarilo? Prečo je podľa vás dôležité mať v tímoch ženský element? Prispieva to k lepším vzťahom na pracovisku?

Dlhodobo sa usilujeme o diverzitu v pracovných tímoch, či už z hľadiska skúseností, alebo pohlavia. Je pre nás prirodzené vytvárať podmienky pre rovnaké príležitosti nielen pri nábore, ale aj počas kariéry. Kľúčový je pre nás „talent“ a kompatibilita osobnosti. Preto máme napríklad vytvorené veľmi variabilné podmienky pre prácu matiek s deťmi, kde zohľadňujeme ich individuálne potreby. Poskytujeme tiež dovolenku nad rámec zákona, podporujeme zdravie zamestnancov, ich kultúrne alebo športové vyžitie. Podľa svojich preferencií si môžu dovybaviť svoje pracovné miesto technologickou vychytávkou alebo ergonomickú pomôckou, či využiť tzv. Sabbatical na zásadnejšiu obnovu psychických síl.

Počas jesene budú končiť prvý pražskí absolventi Vašej vyhlásenej „WTF akadémie“ (WayToFrontend). Mohla by ste nám túto platformu bližšie predstaviť? Aké s ňou máte v Prahe ďalšie plány?

Uvedomujeme si nedostatok IT expertov na trhu, preto sme sa rozhodli investovať do mladých talentov. WTF Academy je nami vytvorená platforma pre rozvoj a vzdelávanie juniorov (vývojári, analytici), ktorá je určená študentom a čerstvým absolventom VŠ s nedostatkom praxe. Ide v podstate o „platenú stáž“ vedenú skúsenými mentormi, ktorej cieľom je nadviazať dlhodobú spoluprácu. Juniori v prvých dvoch kvartáloch pracujú intenzívne na svojom rozvoji, napr. na prototypoch riešení a postupne ich včleňujú do projektových tímov. Je úžasné sledovať, ako sa im darí. Na Slovensku nám beží už tretí ročník, v Prahe sme ju otvorili prvýkrát tento rok. Aj keď začala až v lete, jej účastníci už pracujú na reálnych projektoch. Druhý ročník by sme chceli otvoriť na jar alebo v lete budúceho roka.

V Česku posledné dva roky Softec pomerne rýchlo rastie (cca 15-20% ročne). Začiatkom roka chystáte aj sťahovanie do úplne nových priestorov.

Áno, je to tak. V Prahe nám pribúdajú projekty, a preto rozširujeme tímy, chystáme sa do väčších priestorov. Momentálne je to pre nás aktuálna téma – riešime dizajn, vybavenie kancelárií. Už sa na moderné priestory s oddychovými zónami a zdvíhacími stolmi tešíme. A koho v Prahe hľadáme? Predovšetkým ľudí s otvorenou mysľou, ktorí sa chcú rozvíjať, majú nadšenie a tímového ducha. Uplatnenie u nás nájdu hlavne tí, ktorých baví vývoj, analýza alebo prepájanie IT s biznisom.

Ste známi svojou schopnosťou úspešne pretavovať inovácie do praxe (napr. biometria tváre, umelá inteligencia, big data, chatboti). Nedávno ste spustili vlastný inovačný fond. Čo si od neho sľubujete?

Schopnosť premeniť inovácie do praxe je jednou z našich kľúčových zručností. Radi ich tiež kombinujeme, čo zákazníci veľmi oceňujú. Dobrým príkladom môže byť využitie umelej inteligencie pri získavaní nových klientov bánk bez ich fyzickej prítomnosti. Nasadzujeme tiež chatboty ako nápovedu, alebo používame big data na predvídanie vyťaženosti pracovníkov. Nový inovačný fond nám pomáha pri rozvoji vlastného ekosystému, ktorý synergicky spája inováciu s našimi expertnými centrami, akadémiou a jednotlivými divíziami. Pomáha nám pochopiť, ako by mohlo vyzerať IT budúcnosti a reagovať tak na inovačné požiadavky klientov. Nezastupiteľnú úlohu v ňom bude podľa mňa hrať nielen adaptabilita a rozumný nadhľad, ale tiež schopnosť koncepčne ľudí vzdelávať.

Erika Pallayová_HR business partner

Zdroj: Magazín Hospodářských novin ‚Ideální zaměstnavatel – komerční katalog,  publikované dňa 10.10.2018