Klienti ČSOB Poisťovne môžu životné poistenie uzavrieť pohodlne z domova. Online poistenie Spirit v B2C portáli realizoval Softec a spúšťa sa v týchto dňoch.

16. decembra 2020

Bratislava, 16. december 2020 – ČSOB Poisťovňa rozšírila svoju online ponuku poistenia pre klientov o nové rizikové životné poistenie Spirit. Vďaka novému, modernému riešeniu môžu klienti na počítači alebo mobilnom zariadení uzavrieť rizikové životné poistenie bez potreby fyzickej návštevy poisťovne. Za rozšírením ponuky o produkt Spirit vo webovej aplikácii B2C portal stojí technologická spoločnosť Softec. ČSOB Poisťovňa tak v čase pandémie vychádza v ústrety svojim klientom a zároveň zvyšuje prevenciu aj u svojich zamestnancov.

Od decembra je vďaka spolupráci so spoločnosťou Softec k dispozícii moderná responzívna webová aplikácia, ktorá klientom umožňuje uzatvárať zmluvy na rizikové životné poistenie aj na mobilných zariadeniach (smartfóny, tablety, notebooky). Okrem toho, že toto riešenie prináša pre klientov väčšiu efektivitu v rámci časovej investície, znižuje aj fyzický kontakt so zamestnancami a zároveň šetrí kapacity v pobočkách ako aj na call centre.

Klient je celým procesom uzavretia poistenia prevedený v troch krokoch od zadania úvodných informácii potrebných na výpočet poistného až po zaplatenie. Rovnako ako ostatné ČSOB digitálne poistné produkty v B2C portáli, aj Spirit je pripravený na integráciu do mobilnej aplikácie ČSOB.

„Spirit je prelomový tým, že je prevádzkovaný v rámci B2C portálu  – t.j. klient si vie zmluvu uzavrieť sám v pohodlí domova podobne ako napríklad PZP na svoje auto. Uzatvorenie rizikového životného poistenia týmto spôsobom je inovatívny prístup a ČSOB Poisťovňa je jedna z prvých slovenských poisťovní, ktorá sa rozhodla ísť touto cestou. Vytvára tak pre svoju klientelu zaujímavú alternatívu k tradičnému prístupu zjednávania cez agenta, call centrum alebo pobočku,“ dopĺňa  Peter Varga, riaditeľ divízie poisťovacích systémov firmy Softec.

„Stále platí, že mať správne poistenie ešte nie je vnímané ako samozrejmosť. V ČSOB sme presvedčení o tom, že jeho maximálna dostupnosť, online cez web, bez potreby niekam osobne chodiť, je základný predpoklad na to, aby sa to zmenilo. Pri nastavovaní produktu sme kládli vysoký dôraz tiež na jeho jednoduchosť a zrozumiteľnosť, preto jeho uzatvorenie nie je podmieňované otázkami o zdravotnom stave.  Klienti si môžu uzatvoriť toto rizikové životné poistenie na pár dní alebo dlhodobo, pričom poistenie kryje úrazy, rekreačné športy aj zásah Horskej záchrannej služby. Je určené pre deti, ako ja dospelých,“ vysvetlil Peter Ripka, riaditeľ Odboru produktového manažmentu ČSOB Poisťovne.

Klienti budú môcť svoje rizikové životné poistenie uzavrieť online:

  • Poistenie je možné zjednať tak pre dieťa ako aj pre dospelú osobu až do 60 rokov, ktorá je poisteným a zároveň aj poistníkom.
  • Je možné uzavrieť krátkodobé poistenie v rádoch dní, ale aj dlhodobé poistenie.
  • Životné aj úrazové riziká sú bez zdravotného oceňovania a z dôvodu jednoduchého výberu klienta ponúkané formu prehľadných balíkov s jasne vyznačenou poistnou sumou a vypočítaným poistným podľa doby poistenia.
  • Asistenčné služby pokrývajúce napríklad aj riziko pre zásah Horskej služby.
  • Klient má možnosť jednoduchej platby cez platobnú bránu alebo QR kód.

Portál je k dispozícii na stránkach https://csob.sk/zivotne-poistenie-spirit-online/.

Kontakt pre média:

Pavel Šafránek
PR Consultant
SK: 421 944 372 468
CZ: 420 606 721 872
e-mail: ps@pavelsafranek.cz