Nová verzia platobnej aplikácie RaiPay pre banky skupiny Raiffeisen Bank International vznikla na Slovensku v spolupráci medzi Softecom a spoločnosťou RPC.

04. februára 2021

Bratislava, 4. februára 2021 – Spoločnosť RPC v spolupráci so Softecom spustila novú verziu aplikácie RaiPay pre banky skupiny Raiffeisen Bank International. Aplikácia vznikla na Slovensku v spoločnosti RPC považovanej za inovačný hub skupiny v oblasti platieb.

RaiPay je podobná službám ako Google Pay alebo Apple Pay. Oproti nim však klientom skupiny Raiffeisen prináša väčší prehľad a viac služieb, napríklad okamžité peer-to-peer platby z karty na kartu, detailnú históriu transakcií, sledovanie zostatku a platobných limitov na všetkých kartách, podrobný prehľad ku každej transakcii alebo biometrické potvrdzovanie online platieb. Novú verziu aplikácie aktuálne využívajú zákazníci v Česku, Bulharsku a Rumunsku, postupne by mala byť k dispozícii pre ďalšie banky skupiny Raiffeisen.

RPC vzniklo pred viac ako 20 rokmi ako divízia slovenskej Tatra banky pre správu kartového servisu pre celú skupinu Raiffeisen Bank International. V roku 2009 sa spoločnosť osamostatnila (RBI v nej získala 100% kontrolu) s cieľom centralizovať kartový servis a dosiahnuť tak vyššiu efektivitu a konkurencieschopnosť. Aktuálne má RPC okolo 200 zamestnancov a ročne spracuje takmer miliardu transakcií.