PARTNERS GROUP SK ako prvý finančný sprostredkovateľ umožňuje overenie identity klienta prostredníctvom tvárovej biometrie.

11. januára 2021

Bratislava, 11. január 2021 – PARTNERS GROUP SK (PGSK) spustil pre svojich klientov službu vzdialeného overenia identity, ktorá im umožňuje využiť služby finančného sprostredkovateľa z pohodlia domova či zo zahraničia. Cloudovú službu overenia identity pomocou tvárovej biometrie prevádzkuje pre PGSK spoločnosť SOFTEC.

Aktuálne obmedzenia, a s tým súvisiaci trend plného prechodu do digitálneho priestoru, si žiada pre overenie totožnosti klienta silnejšie metódy ako overenie prostredníctvom video hovoru, kde sa klient preukázal svojim dokladom totožnosti na kameru. Nové riešenie od Softecu ponúka možnosť spoľahlivého overenia identity prostredníctvom tvárovej biometrie samotným klientom pomocou smartfónu a dvoch dokladov: platného občianskeho preukazu (OP) a druhého dokladu, napr. vodičského preukazu, preukazu zdravotného poistenia či pasu.

„Naša cloudová služba overenia identity poskytuje automatické čítanie a prepis dát z dokladu totožnosti (OP), identifikáciu tváre na snímke (doklad totožnosti a selfie), overenie živosti klienta, ako aj vyhodnotenie biometrickej zhody tvárí získaných v procese verifikácie,“ upresňuje Peter Varga, riaditeľ divízie poisťovacích a maklérskych systémov spoločnosti Softec. „Použitie tvárovej biometrie je veľmi intuitívne. Klienti dokážu jednoducho overiť svoju identitu použitím svojho smartfónu, alebo tabletu,“ dodáva Varga.

Tvárová biometria je technológia využívaná v sektoroch, kde je nevyhnutné spoľahlivé overenie identity a zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb. Využíva najmodernejšie technológie na rozpoznanie tváre, vďaka ktorým identifikuje špecifické rysy človeka.

„Biometria tváre otvára našim spolupracovníkom a klientom nové možnosti spolupráce. Ak klient nemá čas navštíviť svojho finančného sprostredkovateľa, alebo cestuje po svete a potrebuje vyriešiť finančné otázky vzdialene, tvárová biometria významne zjednoduší celý proces poskytovania služieb. K overeniu totožnosti dochádza pri prihlásení cez webovú aplikáciu, nasnímanie dokladov totožnosti, následne tváre. Sprostredkovateľ takto identifikuje klienta na diaľku a vyrieši s ním všetky náležitosti v reálnom čase. Všetky právne náležitosti, ochrana osobných údajov a identity pritom ostávajú zachované,“ vysvetľuje Juraj Juras, generálny riaditeľ spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

 Na Slovensku tvárovú biometriu využívajú niektoré veľké banky či mobilní operátori, novinkou je však v oblasti finančného sprostredkovania.

Kontakt pre média:
Pavel Šafránek
PR Consultant
SK: 421 944 372 468
CZ: 420 606 721 872
e-mail: ps@pavelsafranek.cz