Podpora prezentácie údajov z Národného onkologického registra SR

23. augusta 2019

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) spustilo v priebehu leta 2019 pilotnú prevádzku webovej aplikácie, ktorá formou interaktívnych grafov a interaktívnej mapy poskytuje odbornej a laickej verejnosti informácie o výskyte onkologických ochorení v slovenskej populácii. Ide o prezentáciu agregovaných dát z Národného onkologického registra na časovej osi z pohľadu diagnózy, pohlavia a vekovej kategórie.

Aplikácia je charakteristická svojou jednoduchosťou používania a možnosťou interaktívnej práce s grafickými výstupmi. Slovenskej verejnosti prináša ucelený pohľad na zdravotný stav obyvateľstva z pohľadu postihnutia onkologickými diagnózami.
Softec je autorom softvérového riešenia, ktoré je dostupné na https://iszi.nczisk.sk/nor.sr/ .

incidencia graf
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií