Podpora automatizácie pri vymáhaní pohľadávok

Tatra banka sa rozhodla v čo najväčšej miere automatizovať proces sledovania rizikových pohľadávok. Integračný projekt Collections Software rieši automatizáciu procesu vymáhania pohľadávok pre retailové produkty. Samotná integrácia dotknutých systémov bola riešená vytvorením softvérovej medzivrstvy Middle Layer. Zisti viac

Obchodný úverový priestor a skorá záväzná ponuka

Už pri prvej návšteve pobočky dostane klient relevantnú ponuku úveru - toto bola hlavná myšlienka projektu LoanEE. Jeho výsledkom bolo vytvorenie predajného nástroja pre pobočky Tatra banky umožňujúceho plné využitie úverového potenciálu klientov. Zisti viac

Nová generácia predajno-servisného portálu

Poštová banka sa rozhodla podporiť obsluhu svojich klientov implementáciou predajno-servisného portálu novej generácie, postavenom na najmodernejších biznis aj IT konceptoch. Za týmto účelom koncom minulého roka Poštová banka rozbehla projekt s poetickým názvom Benátky. Zisti viac

Automatické spracovanie exekučných príkazov

Tatra banka úspešne rozšírila aplikáciu na automatické spracovanie exekučných príkazov o podporu elektronických príkazov. Aplikáciu pre Tatra banku vyvinul Softec s cieľom zefektívniť agendu spracovania exekučných príkazov. Zisti viac

Front-end systém a automatizácia schvaľovania úverov

Skupina Volksbank International (dnes Sberbank) chcela zlepšiť kvalitu svojich služieb, zrýchliť vybavovanie klientov, zautomatizovať interné procesy a zvýšiť cross-selling produktov v jednotlivých bankách skupiny. Na základe analýzy potrieb sa rozhodla implementovať nový front-end systém, pričom jeho nasadenie rozdelila do niekoľkých krokov. Zisti viac

Pohľadávky

Tatra banka je moderná banka s komplexnou ponukou bankových služieb a riešení v oblasti spravovania financií pre firemných ako aj individuálnych klientov. Tatra banka sa rozhodla v čo najväčšej miere automatizovať proces sledovania rizikových pohľadávok, aby bolo možné včas detekovať tie problematické, prijať účinné opatrenia a tým eliminovať možné straty. Zisti viac

Kartový systém

Sberbank Slovensko (predtým Volksbank Slovensko), úspešne pôsobila na slovenskom trhu od roku 1991 do roku 2017, kedy došlo k jej zlúčeniu s Prima bankou Slovensko. Svojim klientom ponúkala komplexnú paletu bankových produktov a služieb obohatenú o podielové fondy, produkty životného poistenia a dôchodkového zabezpečenia a taktiež produkty stavebného sporenia. Zisti viac