Model cestnej siete

Informačné technológie prinášajú nové možnosti do všetkých oblastí nášho života. Samozrejme, že to platí aj v cestnej doprave, kde každodenne využívame sieť cestných komunikácií (CK), pričom ale nevidíme, že ich rozvoj a riadenie údržby je náročná činnosť, ktorá vyžaduje zber veľkého množstva dát, ich spracovanie a racionálne využitie na efektívne riadenie všetkých súvisiacich postupov. Zisti viac