IS Riadenia sociálnych dávok

Systém na podporu agendy výplaty sociálnych dávok pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (IS RSD) podporuje automatizované spracovanie žiadostí, cez posúdenie nároku, priznanie dávky až po výplatu dávky poberateľovi. Zisti viac

Elektronické služby miest a obcí

Pre mesto Bratislava a mesto Košice sme vyvinuli a dodali elektronické služby, prostredníctvom ktorých môžu občania týchto miest s občianskym preukazom vo forme eID s čipom komunikovať so samosprávou. Zisti viac

Informačný systém zdravotníckych indikátorov pre NCZI

Informačný systém zdravotníckych indikátorov (ISZI) je metadátami riadený systém, ktorý podporuje NCZI v elektronizácii zberu a spracovania údajov od viac ako 12 000 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike za účelom vykonávania zdravotníckej štatistiky. Zisti viac

Vystavenie G2G služieb

Nad systémom IS RSD sme vybudovali sadu elektronických webových služieb, ktoré oprávneným informačným systémom iných rezortov poskytnú informácie o priznaných sociálnych dávkach a ich poberateľoch. Zisti viac