Finančná analýza klienta

Takmer každému z nás už niekedy niekým bola ponúkaná či poskytnutá služba finančného poradenstva. V dnešnej dobe kedy na trhu pôsobí množstvo finančných inštitúcií (poisťovne, banky, správcovia fondov, atď.) s obrovským portfóliom ponúkaných produktov je len veľmi ťažké detailne sa zorientovať v ich ponukách a utvoriť si obraz o všetkých dostupných možnostiach, preto skôr či neskôr sa pravdepodobne každý z nás s finančným poradcom stretne. Zisti viac

Kariérno-provízny systém pre sieť maklérov

Spoločnosť Aegon na Slovensku spustila nový kariérno-provízny systém a portál pre sieť interných maklérov. Aplikácia od firmy SOFTEC, vďaka automatizácii províznych a kariérnych procesov, priniesla výrazné zrýchlenie procesu výpočtu provízií s možnosťou aplikovať aj zložitejšie provízne modely a to všetko pri znížení počtu potrebných pracovníkov. Zisti viac

Poradentvo: Kariérny a provízny systém

Raiffeisen stavební spořitelna poskytuje svojim klientom služby v oblasti sporenia, financovania bývania a ďalších finančných služieb. Pripravované zmeny v oblasti liberalizácie trhu stavebného sporenia, silnejúcej konkurencie i očakávaného nástupu predaja nových finančných produktov, znamenajú pre spoločnosť novú výzvu v príprave princípov, ktoré jej pomôžu vyrovnať sa s chystanými zmenami a zároveň skvalitniť služby, ktoré poskytuje svojim klientom. Zisti viac

Informačný systém na online nahrávanie návrhov zmlúv

OVB Allfinanz Slovensko v SR dlhodobo vedie rebríček spoločností poskytujúcich finančné poradenstvo fyzickým osobám. V súčasnej dobe sprostredkováva produkty a služby viac ako dvoch desiatok partnerov - poskytovateľov finančných produktov pre viac ako 800 tis. klientov za pomoci viac ako 9000 spolupracovníkov. Zisti viac

Riadenie predajnej siete

Každá spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom služieb alebo produktov prostredníctvom siete obchodníkov, rieši problematiku ich podpory, motivácie a výkonu. Pre riadenie siete obchodníkov je nesmierne dôležité mať vždy včasné a dostatočne detailné informácie o každodenných aktivitách riadeného tímu. Absencia týchto informácií obmedzuje možnosti každodennej práce so sieťou a nedáva manažmentu nástroje k zefektívňovaniu riadenia obchodnej činnosti, eliminácii vnútorných rezerv a dosahovaniu lepších výsledkov. Zisti viac

Aplikácia pre podporu predaja finančných produktov

Skupina Softec dodala spoločnosti KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, ktorá patrí do finančnej skupiny VIG, modernú enterprise tabletovú aplikáciu MAX s dotykovým ovládaním, určenú pre priamu podporu predaja. Z finančného poradenstva sa tak stáva interaktívny proces, v ktorom do deja zasahuje klient a priamo na mieste môže vidieť dôsledky svojich rozhodnutí. Uvedená aplikácia do neho vnáša úplne nový rozmer kvality. Prví finanční poradcovia s ňou začali pracovať pred niekoľkými dňami. Zisti viac

Maklérsky systém

KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. patrí medzi najvýznamnejších sprostredkovateľov finančných produktov v Českej republike, a to hlavne v oblasti životného poistenia. Osobný prístup ku klientovi, tvorba finančných produktov na mieru a flexibilita sú hlavným dôvodom, prečo si klienti volia služby tejto spoločnosti. Zisti viac