Poisťovací informačný systém

Vienna Insurance Group (VIG) je poisťovací koncern s medzinárodnou pôsobnosťou kótovaný na burze, so sídlom vo Viedni. Je jedným z najväčších hráčov na poistnom trhu v strednej a východnej Európe. V posledných rokoch dosahuje výrazné nárasty podielov na trhu, objeme poistných zmlúv a ziskovosti svojich pobočiek. Za týmto úspechom stojí nielen premyslená obchodná stratégia, ale i dôsledné riadenie nákladov a investícií. Zisti viac

Manažérsky informačný systém

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group vznikla ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku už v roku 1990. V prvých rokoch svojej činnosti si vybudovala pozíciu stabilnej a úspešnej poisťovne. Túto pozíciu si udržala napriek stále rastúcej konkurencii vďaka dôvere svojich klientov. KOOPERATIVA je členom silnej európskej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá má zastúpenie po celej Európe. Zisti viac

Internetové hlásenie poistných udalostí

Spoločnosť Slovexperta, zabezpečujúca pre Komunálnu poisťovňu a Kooperativu Centrálny dispečing škôd a proces obhliadok poistných udalostí pre majetkové a zodpovednostné poistenia, spustila novú webovú aplikáciu Internetové hlásenie poistných udalostí (iHPU). Aplikácia od firmy Softec, ktorá slúži na online hlásenia z odvetví povinného zmluvného či havarijného poistenia, poistenia majetku občanov aj firiem a všeobecnej zodpovednosti, už v prvé dni zaznamenala úspech u užívateľov. Zisti viac

Webová aplikácia pre predaj poistenia pre SME

Softec vyvinul pre ČSOB Poisťovňu webovú aplikáciu Biznis Plus určenú na podporu sprostredkovaného predaja poistenia pre malých a stredných podnikateľov (SME) – napr. poistenia majetku, zodpovednosti, a pod. Aplikácia by mala výrazne zjednodušiť prácu interným aj externým predajcom poisťovne a zároveň znížiť ich chybovosť. Doposiaľ museli mnoho úkonov vykonávať ručne. Zisti viac

Aplikačná podpora

Outsourcing je slovo skloňované vo všetkých možných pádoch. Základnou myšlienkou outsourcingu je pomôcť firmám sa sústrediť na svoj vlastný business a oblasti, ktoré nepatria do strategických oblastí odovzdaťdo rúk firiem, ktoré majú túto oblasť prepracovanú a sú na ňu špecializované. Jednou z oblastí, ktorá je vhodná pre outsourcing je oblasť Aplikačnej podpory IT systémov. Zisti viac

Aplikačný framework

Vzhľadom na svoju veľkosť a množstvo produktov, ktoré Česká pojišťovna ponúka, je jej informačný systém veľmi rozsiahly a prirodzene tu existuje množstvo aplikácií, ktoré majú rozdielny spôsob obsluhy, rôznu vnútornú architektúru, sú realizované v rôznych technológiách a dodané rôznymi výrobcami. Zisti viac

Priamy predaj poistenia

Česká pojišťovna je najväčšou univerzálnou poisťovňou na českom poistnom trhu. Popri predaji poistných produktov cez sieť pobočiek, vlastných a externých dílerov a maklérov sa rozhodla zriadiť aj predaj poistenia prostredníctvom internetu a call centra. Výsledkom vývoja je komplexný predajný portál www.ceskapojistovna.cz. Zisti viac

Mobilné aplikácie

Česká poisťovňa sa aktívne venuje najnovším trendom na trhu a chce byť vždy o krok vpred pred konkurenciou. Ako jedna z prvých začala predávať poistné produkty cez internet a postupne na ňu presunula tiež výraznú časť procesov obsluhy klienta. Akonáhle sa objavili prvé lastovičky mobilných aplikácií a bolo jasné, že prichádza nový trend, tak sa ČP rozhodla investovať aj do tejto oblasti. Zisti viac

Agilné techniky pre vývoj nových produktov v core systéme

Softec v spolupráci s partnerskou firmou ScrumDesk zaviedol v Českej poisťovni progresívne agilné techniky. Tá sa vďaka tomu stáva prvou poisťovňou z veľkej pätky, ktorá ich začala používať na vývoj nových produktov v core systéme – konkrétne životného produktu „Můj život“, ktorý na trh uviedla pred týždňom. Jedná sa o ojedinelú aplikáciu týchto techník nielen rozsahom výsledného produktu, ale aj množstvom zapojených útvarov a širokou podporou vedenia. Zisti viac