Provízie

Pri predaji svojich produktov Česká pojišťovna využíva aj rozsiahlu sieť vlastných dílerov a externých maklérov. Odmena za ich činnosť je priamo závislá od objemu predaných produktoch, pričom veľkosť provízie sa líši aj produkt od produktu. Pre každého obchodníka je preto dôležité mať aktuálne a presné informácie o províziách, ktoré mu boli alebo budú vyplatené. Zisti viac