Riadenie klientskeho rizika

Slovak Telekom (predtým T-Mobile Slovensko) je poprednou telekomunikačnou spoločnosťou, poskytujúcou služby hlasovej a dátovej mobilnej komunikácie. Snaží sa neustále rozširovať a skvalitňovať paletu svojich služieb klientom, zrýchľovať ich obsluhu, rozširovať predajné kanály a zavádzať najmodernejšie technológie. Zisti viac

Samoobslužná zóna pre B2B zákazníkov

Biznis Portál vytvára samoobslužnú zónu pre B2B zákazníkov spoločnosti Slovak Telekom. Umožňuje B2B zákazníkovi správu jeho telefónnych čísel, vytváranie skupín čísel, manažment služieb na jednotlivých číslach a skupinách čísel. Ďalej poskytuje nástroj na meranie a optimalizáciu spotreby v dátovom roamingu a je integrovaný s aplikáciou Smartbill, ktorá umožňuje rozlíšenie a separátny fakturáciu súkromných hovorov na telefónnych číslach B2B zákazníka. Zisti viac

Riadenie dopravy

Softec vyvinul pre telekomunikačnú spoločnosť Slovak Telecom systém AUTO pre podporu riadenia dopravy. Slovak Telecom používal distribuované, funkčne a procesne už nevyhovujúce programové vybavenie, ktoré vyžadovalo ručné spracovanie, a neumožňovalo automatizované spracovanie a vyhodnocovanie ukazovateľov. Zisti viac