Softec dosiahol konsolidované tržby 30,5 milióna eur. Rástol vo všetkých segmentoch, na Slovensku (20%), v Česku (18%), ale najmä v zahraničí (39%).

03. marca 2021

Bratislava / Praha, 3. marca 2021 – Skupina Softec dnes oznámila predbežné výsledky za minulý rok, v ktorom dosiahla aj napriek pandémii najvyššie konsolidované tržby v histórii vo výške 30,5 milióna eur, čo je o 24% viac ako v predchádzajúcom roku. Na Slovensku vzrástli o 20%, v Česku o 18%. Ešte väčší nárast však zaznamenala u zákazníkov v zahraničí (bez SR a ČR) – o 39%. Za úspechom stoja najmä projekty vo finančnom sektore súvisiace s dopadom pandémie, t.j. zamerané na prechod firiem do onlinu a digitalizácie služieb.

Na celkovom raste sa podobnou mierou podieľali všetky segmenty, v ktorých skupina pôsobí, t.j. od telekomunikácií, cez finančný sektor, až po verejnú správu, resp. predaj produktov a služieb prostredníctvom maklérskych sietí. V zahraničí ťahala tržby spolupráca so skupinou VIG s dosahom na sedem krajín. V Česku to boli naopak projekty pre Raiffeisenbanku, Generali Českú poisťovňu alebo ČSOB Stavebnú sporiteľňu.

Peter Morávek, výkonný riaditeľ Softec Group: „Vlaňajší rok, aj keď bol ľudsky nesmierne náročný, nám priniesol veľmi pozitívne čísla. Vzhľadom na pandémiu sa ešte viac ako v predchádzajúcich rokoch zvýšil dopyt na trhoch po riešeniach súvisiacich s digitálnou transformáciou. Rovnako sme zaznamenali veľký záujem o naše nové služby digitálneho onboardingu (pozn. získanie nového zákazníka online bez nutnosti dôjsť na pobočku), ktoré sú poskytované ako služby v cloud prostredí s veľmi rýchlym zavedením do procesov zákazníkov.“

Tabuľka č. 1: Vývoj tržieb skupiny v posledných piatich rokoch (v eurách)

2016 2017 2018 2019 2020
20 552 163 21 106 115 20 210 809 24 562 566 30 541 182

 

Vo vyššie uvedenej tabuľke je vidieť, že konsolidované tržby skupiny dlhodobo rastú, obzvlášť v posledných troch rokoch. Ku koncu minulého roka mala firma, ktorá je na trhu 30 rokov, celkom 390 pracovníkov a pôsobila fyzicky v štyroch mestách: v Prahe, Bratislave, Žiline a v Prievidzi.

„Prioritou pre ďalšie obdobie zostáva aj naďalej pomoc našim zákazníkom s digitálnou transformáciou vrátane intenzívnejšieho využívania cloudových služieb a otváranie systémov pre budovanie nových produktov a služieb s partnermi, tiež aplikácia našich skúseností a riešení medzi segmenty a jednotlivé trhy,“ dopĺňa Morávek.

Riešenia a služby skupiny dnes využívajú klienti v desiatich krajinách strednej a východnej Európy. K tým najvýznamnejším patria skupiny VIG, Raiffeisen, Generali, KBC a Orange.

Kontakt pre médiá:

Pavel Šafránek
PR Consultant
mobil SK: +421 944 372 468
mobil CZ: +420 606 721 872
e-mail: pavel.safranek@softec.sk
e-mail: ps@pavelsafranek.cz