Softec a Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave obnovili partnerstvo

25. septembra 2019

Bratislava 20.9.2019 –  Technologická spoločnosť Softec, ktorá budúci rok oslávi už tridsať rokov svojho pôsobenia na trhu, podpísala dohodu o partnerstve s Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. V školskom roku 2019 – 2020 sa tak jej experti budú môcť podieľať nielen na výučbe študentov alebo podpore ich bakalárskych či diplomových prác, ale tiež im umožnia získať praktické skúsenosti v odbore. Firma zmienené partnerstvo s touto renomovanou slovenskou univerzitou, ktorá momentálne vychováva najžiadanejších IT absolventov na slovenskom trhu práce (rebríček ARRA v spolupráci s Profesia.sk), vníma ako dôležitý míľnik svojej angažovanosti v oblasti výskumu a vývoja.

Spolupráca so zmieňovanou univerzitou trvá v rôznych podobách od samotného vzniku spoločnosti v roku 1990. Formou tzv. zlatého partnerstva však s fakultou spolupracuje až od roku 2017. Zo získaných prostriedkov tak má FIIT STU možnosť primárne financovať štipendiá svojich študentov, prípadne náklady spojené so svojou činnosťou verejnej vysokej školy. Jej absolventi tak práve aj vďaka Softecu majú možnosť nájsť uplatnenie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

„Dobrým príkladom je Peter Ivanka, ktorý k nám prišiel ešte ako študent a postupne sa z developera a projektového manažéra vypracoval až na experta na bankový sektor. Dnes patrí medzi žiadané osobnosti, ktoré novinári radi citujú v súvislosti s dopadmi najnovších technologických trendov práve na finančné inštitúcie,“ dodáva Erika Pallayová, HR Business Partner Softec Group. Aktuálne firma zamestnáva približne 16% absolventov tejto fakulty, medzi spolupracujúcimi študentami tak tvoria takmer polovicu.

Dohoda o partnerstve mimo iného obsahuje napríklad podporu vzdelávania na fakulte, ceny dekana za bakalárske štúdium, súťaže študentských tímov TP Cup a podporu úspešných študentov na vedeckej konferencii IIT SRC cestovnými grantmi. Naopak fakulta poskytne Softecu podľa potreby  konzultácie vychádzajúce z najnovších poznatkov vedy v oblasti vývoja informačných systémov.

 

Kontakt pre médiá:

Pavel Šafránek, PR Consultant
mobil SK: +421 944 372 468
mobil CZ: +420 606 721 872
e-mail: pavel.safranek@softec.sk