SOFTEC A OPATRENIA POČAS PANDÉMIE COVID-19

18. marca 2020

Záleží nám na zdraví našich obchodných partnerov a zamestnancov, preto sme v snahe zabrániť šíreniu nákazy COVID-19 prijali od 9.3. viaceré opatrenia.
V súčasnosti viac ako 98% našich zamestnancov pracuje vzdialene a využíva home office. Priestory kancelárií sú využívané iba na nevyhnutnú dobu a všetky sú pravidelne dezinfikované.

ZABEZPEČENIE KVALITY SLUŽIEB SOFTECU

Popri ochrane zdravia a životných podmienok našich klientov a zamestnancov je prvoradou prioritou Softecu pokračovať v plnení našich obchodných záväzkov. V rámci nášho existujúceho pohotovostného plánovania sme zaviedli systémy a postupy a zároveň zabezpečili kontinuitu a minimalizáciu akýchkoľvek porúch.

Všetky naše divízie majú zabezpečený prístup k technológiám vzdialenej práce so zabezpečeným prístupom ku svojim aplikáciám a nástrojom a tiež k potrebným údajom.
Sme plne pripravení na elektronickú formu komunikácie a kolaborácie a preto v záujme ochrany zdravia nášho aj vášho tímu obmedzujeme všetky osobné stretnutia, s výnimkou akútnych zásahov a osobných dodávok našich riešení, pri ktorých naši zamestnanci budú používať dostupné ochranné prostriedky.

INFORMÁCIE A USMERNENIA

Obmedzili sme vstup návštev do priestorov spoločnosti Softec v Bratislave, Prahe, Žiline a Prievidzi. Kontaktovať nás môžete na platných telefónnych číslach alebo mailoch uvedených na našom webe: https://www.softec.sk/kontakt/

Recepcia Softecu na Jarošovej v Bratislave +421 2 4949 0000 alebo sekretariat@softec.sk bude k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 h pre doručenie dokumentov. Odporúčame vám však, aby ste sa kedykoľvek počas pracovnej doby obracali priamo na kontaktnú osobu Softecu e-mailom, prípadne telefonicky.

Prosíme, aby ste uprednostnili doručovanie dokumentov v elektronickej podobe, ak je to nevyhnutné použite poštu alebo kuriéra, avšak počítajte, že môže dôjsť k zdržaniu.

Budeme vďační za vašu spoluprácu pri uskutočňovaní vzdialených aktivít medzi našimi a vašimi tímami, aby sme mohli plynule pokračovať v práci.

Podľa vývoja aktuálnej situácie sa budeme snažiť čo najpružnejšie reagovať a informovať, pričom máme stále na pamäti našich klientov a zamestnancov.

V prípade potreby sa s vami samozrejme poradíme.

Uvedomujeme si, že tieto opatrenia spôsobujú komplikácie, napriek tomu sme k nim museli pristúpiť v záujme ochrany zdravia.

Držíme palce, aby sme vyšli z tejto situácie zdraví, odolnejší a skúsenejší.

Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie.

Peter Morávek
výkonný riaditeľ SOFTEC