Softec pre ČSOB v ČR vytvoril a dodal riešenie pre automatické načítanie dokladov totožnosti

21. januára 2020

Praha, 20.1. 2020 – Česká pobočka technologickej spoločnosti Softec vytvorila pre ČSOB v ČR riešenie pre automatické načítanie údajov z dokladov totožnosti (občiansky preukaz, pas). Toto riešenie, ktoré využíva umelú inteligenciu, výrazne zjednoduší a urýchli prevádzku na jej pobočkách, kde už beží od konca minulého roka.

Doteraz bolo nutné všetky údaje z dokladov totožnosti klientov prepisovať ručne, teraz sa načítajú automaticky. To je možné vďaka najnovšej technológii umelej inteligencie – neurónovým sieťam. „Jedná sa o rovnakú technológiu, aká sa používa napríklad na overenie užívateľov na letiskách pri automatickej kontrole pasov. Potrebné údaje možno tak získať napríklad aj z menej kvalitnej fotografie, „hovorí Alex Tomášek, Executive manažér spoločnosti Softec CZ.

Týmto sa eliminuje ručné prepisovanie veľkého množstva údajov z dokladov a zároveň sa zabráni chybám v prepise. Pri zázname sú zároveň automaticky kontrolované vybrané ukazovatele, ako je napríklad platnosť dokladu, zhoda dátumu narodenia a rodného čísla a ďalšie. Okrem toho je práca s touto technológiou mimoriadne užívateľsky prívetivá. Bankár na pobočke len odfotí doklad mobilným zariadením a načítané údaje sa mu zobrazia v bankovom systéme.

„V priebehu implementácie testovali aplikáciu priamo bankári na pobočkách a na základe ich pripomienok sme ju upravili tak, aby spĺňala požiadavky samotných pracovníkov na jednoduchosť obsluhy a maximálnu pridanú hodnotu“, dopĺňa Tomášek.

Už v pilotnej prevádzke, ktorý prebiehal koncom minulého roka, bola aplikácia bankovými pracovníkmi veľmi pozitívne prijatá, nebola zaznamenaná jediná negatívna spätná väzba. Celkový projekt sa vďaka využitiu produktu pre digitalizáciu bankovníctva (Softec NFINITI) podarilo realizovať počas troch mesiacov. Uvedené riešenie do budúcna umožňuje rozšírenie o ďalšie moduly pre podporu online založenie účtu a úveru, validáciu osôb alebo overenie žiadateľa, že nie je virtuálnym programom.

Kontakt pre médiá:
Pavel Šafránek
PR Consultant
mobil CZ: +420 606 721 872
mobil SK: +421 944 372 468
e-mail: pavel.safranek@softec.sk
e-mail: ps@pavelsafranek.cz