Softec radí Komerčnej poisťovni s ochranou osobných dát a opatreniami proti praniu špinavých peňazí

28. septembra 2017

Bratislava/Praha, 28.9.2017 – Softvérovo-konzultačná spoločnosť Softec sa dohodla na ďalšej spolupráci s jednou z najvýznamnejších poisťovní, Komerčnou poisťovňou. Tá sa po predchádzajúcich skúsenostiach rozhodla rozšíriť spoluprácu na niekoľko významných projektov. Prvé dva sa týkajú prípravy na novú legislatívu EÚ – všeobecné nariadenie GDPR o ochrane osobných údajov, ktoré vstúpi do platnosti v máji budúceho roka a smernicu AML4 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Poradenský projekt GDPR prebieha v úzkej spolupráci s Komerčnou poisťovňou a materskými štruktúrami Société Générale. Oba projekty by mali Komerčnej poisťovni pomôcť zabezpečiť, aby fungovala v súlade s novou európskou legislatívou. Softec okrem toho poisťovni pomôže aj s projektom SVIPO II., ktorý sa týka výmeny informácií o podozrivých okolnostiach v poistení osôb. Projekty GDPR sú jednou z dlhodobých priorít Softecu. Na trhu je v tejto oblasti aktívny v mnohých ohľadoch a smeroch.