Mobilné aplikácie v biznise

Peter Polák 04. mája 2016

Rekordné predaje inteligentných telefónov a rastúci význam tabletov na našom trhu núti čoraz viac firiem zaujímať sa o využitie mobilných zariadení vo svoj prospech. Vedúci pracovníci spoločností vnímajú tento trend a intuícia im našepkáva zúčastniť sa na ňom. Pripravujú sa mítingy, vydávajú sa deklarácie, vzduchom lietajú metafory o nastupovaní do rozbehnutých vlakov a celý manažment začína premýšľať, ako tento segment ovládnuť a profitovať z neho. Možností je viacero. V tomto článku sa bližšie pozrieme na dve z nich: prvá sa týka využitia tabletov a mobilov pre podnikové aplikácie, druhá hovorí o aplikáciách, ktoré firmy môžu ponúknuť svojim klientom

V čom je rozdiel
Najprv menšia odbočka: Ak chceme hovoriť o výhodách používania mobilných zariadení, musíme si povedať, čím sú tieto prístroje špecifické. Existuje jeden hlavný rozdiel, ktorým sa mobily a tablety líšia od kancelárskych počítačov a tým rozdielom je konektivita.
Bežné PC sa dokáže pripojiť na sieť LAN a na internet pomocou sieťového kábla; notebooky k tomu pridávajú bezdrôtové pripojenie cez Wi-Fi. To síce poskytuje istú voľnosť oproti pracovným staniciam, no firemná bezdrôtová sieť funguje spravidla iba v sídle spoločnosti.

Naproti tomu mobilný telefón disponuje pripojením 3G, ktoré funguje neustále a so slušným pokrytím. To znamená, že relatívne rýchly prístup na internet je zabezpečený vždy a všade. Okrem toho využíva GPS, pomocou ktorého mobil vie, kde sa nachádza. No a do tretice je tu GSM sieť umožňujúca telefonáty a SMS správy.

Samozrejme, okrem lepšej konektivity sú tu aj ďalšie vymoženosti – ovládanie dotykom, vstavaný fotoaparát, kompas, akcelerometer, gyroskop, snímač vonkajšieho osvetlenia a ďalšie senzory. To všetko dotvára používateľský zážitok, ktorý stojí za obchodným úspechom inteligentných telefónov.

Dobrá mobilná aplikácia by mala využívať aspoň niektoré z týchto zaujímavých vecí.

Využitie mobilov a tabletov vo firemnej sfére
Prvou z možností, ktorým sa budeme venovať, je rozšírenie firemných systémov na mobilnú platformu – napríklad aplikácie pre obchodných zástupcov. Obchodníci trávia podstatnú časť svojho pracovného času u klientov. Bežný deň takéhoto obchodného reprezentanta spočíva v celodennom naháňaní zákazníkov, ukazovaní vzoriek, distribúcii brožúrok, vedeniu obchodných schôdzok a príprave ponúk; no tým jeho deň ani zďaleka nekončí. Záver pracovnej doby prináša spravidla povinnosť zaktualizovať firemné záznamy týkajúce sa všetkých klientov, ktorých obchodník v ten deň navštívil, čo je dosť nudná a neveľmi obľúbená činnosť.

Takéto nastavenie procesov má niekoľko nevýhod. Prvá z nich je nízka odolnosť voči chybám: obchodníci si musia držať zmenené klientske dáta po celý deň niekde bokom, na špeciálnom nosiči (mnohokrát je to iba papier), aby ich večer „naťukali“ do systému. Ďalší problém je časový sklz – interná firemná databáza sa dozvie o zmenách s niekoľkohodinovým meškaním. Tieto a niektoré ďalšie nevýhody elegantne rieši mobilná aplikácia.

Tablet pre obchodných zástupcov.

Spoločnosti s veľkým počtom obchodných reprezentantov (typicky napríklad poisťovne, farmaceutické firmy, poskytovatelia finančných úverov) majú eminentný záujem na optimalizácii práce týchto ľudí. Mobilné riešenie pre nich predstavuje niekoľko výhod:

  • Skrátenie času na prípravu obchodného dňa
  • Okamžitá aktualizácia záznamov klienta smerom od obchodníka aj k nemu
  • Zvýšená produktivita vďaka menšej chybovosti
  • Detailná kontrola dennej činnosti zamestnanca (pomocou GPS)
  • Zefektívnenie riadenia terénnych pracovníkov
  • Menšia spotreba kancelárskych materiálov (papiere)

Ak sú k dispozícii GPS súradnice každého klienta, systém vie obchodníkovi zobraziť údaje o zákazníkovi podľa toho, kde sa nachádza. Takže žiadne zdĺhavé vyhľadávanie — mobil všetko vyrieši. Ak ide o prvú návštevu, navigácia zabráni blúdeniu; ušetrili sme ďalší čas. Ak reprezentant nestíha termín, aplikácia ponúkne odoslanie preddefinovanej SMS, ktorá klienta informuje o zdržaní.

Ak je mobilným prístrojom tablet, ktorý má oproti mobilu väčší displej, obchodník ho môže použiť aj ako predajný a marketingový nástroj: špeciálne pripravená aplikácia odprezentuje firemné riešenie moderným spôsobom a za aktívnej účasti zákazníka. Ten si pomocou dotykovej obrazovky upraví napr. parametre úveru (suma, doba splácania) a hneď vidí akú bude mať splátku.

ipad

Mobilná aplikácia pre zákazníkov firmy
Skvalitnenie služby klientom je motiváciou každej firmy. Aplikácie pre zákazníkov zažívajú v dnešnej dobe veľký boom. Spoločnosti rôznorodých odvetví sa pretekajú v tom, kto skôr uvedie vlastné riešenie: banky vyvíjajú aplikácie na kontrolu spotreby, poisťovne pomocou mobilov uzatvárajú zmluvy, dopravné podniky ponúkajú navigáciu v meste, rádiá prinášajú interaktívne aplikácie na čítanie a reportovanie dopravných incidentov, zoologické záhrady umožňujú návštevníkom orientovať sa v areáli pomocou telefónov s GPS. Množstvo firiem si necháva vypracovať analýzy ako využiť kompas či fotoaparát na zákazníkovom mobile, ako mu ponúknuť dobrú službu, na ktorú je zvyknutý, v ešte lepšom prevedení.

Tieto firmy majú spoločnú jednu vec: vystihli dobu. Hoci značkové mobilné aplikácie vznikajú ako huby po daždi, ešte stále nie sú normou, ešte vždy sú čímsi výnimočným. Vďaka tomuto zažívajú spoločnosti, ktoré už do pomyselného vlaku nastúpili, okamžitý nárast ich renomé. Táto situácia pripomína obdobie spred pätnástich rokov — spomínate? Vtedy ten boom namiesto mobilných aplikácií zažívali www stránky, ale všetko ostatné je rovnaké.

Pritom firemný biznis môže na značkovej aplikácii pre mobily a tablety len profitovať. Podnik získava nových zákazníkov a zvyšuje si obrat, marketingové oddelenie objavuje nový distribučný kanál, no a klienti, tí majú dobrý pocit, že využívajú moderné technológie. Aby sme sa nemýlili: ten pocit je dôležitý, veľmi dôležitý. Existuje veľa ľudí, ktorí budú chcieť skúsiť vaše služby už len kvôli tomu, aby mohli nejako zaujímavo využiť svoj nový „nadupaný“ mobil.

Samozrejme, aj tu platí, že moderné technológie nie sú všetko. Ak si chce firma nových zákazníkov udržať, je im treba poskytnúť nejakú pridanú hodnotu, nejaký dôvod na používanie značkovej aplikácie. Medzi najčastejšie výhody patrí zjednodušenie a zrýchlenie komunikácie s bankou, poisťovňou, operátorom, energetickou spoločnosťou.

Klient ocení každý nástroj, ktorý mu uľahčí komunikáciu s poskytovateľom služby, a mobilné aplikácie sú presne tým, čo je jednoduché na použitie. Netreba stále hľadať čísla zmlúv a klient má všetko potrebné pri sebe, dostupné „na klik a heslo“.

Vieme pomôcť
Softec a jeho tím odborníkov na mobilné technológie má za sebou niekoľko projektov z rôznych oblastí tohto segmentu. Okrem bohatých skúseností so samotným programovaním mobilného softvéru sme sa venovali aj príprave konceptov značkových firemných aplikácií. Pre niekoľkých klientov sme vypracovali profesionálne štúdie použiteľnosti webových stránok na mobilných zariadeniach.

Dokážeme poradiť ohľadom rôznych technických záležitostí — od výberu platformy pre rozšírenie podnikovej agendy, cez vyšpecifikovanie detailov synchronizácie dát až po vhodný spôsob distribúcie aplikácie.

Snažíme sa mať svet tabletov a inteligentných telefónov pod drobnohľadom, pretože sme týmito technológiami nadšení a pretože nás to baví. Navyše, podľa tohtoročných prieskumov sú v celosvetovom meradle dve tretiny počítačov mobilné — a to nemôžeme a ani nechceme ignorovať.

Peter Polák , riaditeľ divízie bankových systémov, Softec