Mobilné aplikácie

04. mája 2016

Svet IT prechádza ďalšou revolúciou.

Postupne sme prešli zo stolových PC na notebooky , vedľa tučných klientov sa objavili tenkí, aplikácie sa sprístupnili cez internet, intranet a extranet. Ďalšou vlnou, ktorú v súčasnej dobe zažívame, je prechod na platformy mobilných klientov – inteligentných telefónov a tabletov.
Vezmite si fenomén iPhone a iPad, prípadne inteligentné telefóny s operačným systémom Android. K tomu pridajte lacný mobilný internet, prípadne Wifi spot, ktorý dnes nájdete prakticky na celom svete.
Vidíte pred sebou svojho klienta alebo obchodného partnera?
Svet aplikácii pre inteligentné mobilné zariadenie pomaly opúšťa sféru hier a drobných ulít a mieri ďalej, smerom k zložitejším aplikáciám, ktoré pre Vás môžu znamenať konkurenčnú výhodu, alebo kvalitnejšiu službu klientom. Mobilný internet už nie je len hračkou pre pár nadšencov, ale významnou oblasťou komunikácie, ktorú čaká búrlivý rozvoj. Inteligentné mobilné zariadenie umožňuje zapojiť toľko funkcií, že stojí za to urobiť ďalší krok smerom do budúcna.

Niekoľko faktických údajov:

 • počet aktívnych SIM kariet v ČR významne prevyšuje počet obyvateľov
 • počet SIM kariet s mobilným internetom sa v ČR pohybuje v radoch miliónov, len menšina používa pre pripojenie PC alebo notebook
 • počet používateľov smarfónov je v radoch miliónov, väčšina z nich aktívne používa mobilný internet
 • operátori intenzívne investujú do infraštruktúry dátových prenosov.

Všetko, čo ľudia robia na internete, začínajú robiť i s mobilným zariadením – telefónom, smartfónom alebo tabletom. Na internet nechodia len v práci a prípadne večer doma, ale sú on-line permanentne.

Čo je kúzlom aplikácií inštalovaných na iPhone, iPad alebo Android?
Jednoduchosť inštalácie a použitia. Uloženie údajov používateľa priamo v aplikácii. Synchronizácia údajov s dátami na serverovej strane. Samozrejme za predpokladu zabezpečenia. Možnosť prepojenia s ďalšími databázami. Klient pritom nie je nutný scanovať web a hľadať nové možnosti. Aplikácia mu všetko ponúkne na jednej obrazovke. Premýšľajte o integrovaných funkciách, ktoré tieto zariadenia majú – mikrofón, fotoaparát, lokalizácia miesta, kde sa zariadenie nachádza, podpora multimédií a rôznorodá konektivita, vrátane budúceho  možného hitu NFC (Near Field Communication, bezdrôtová komunikácia na krátku vzdialenosť s očakávanými aplikáciami typu čítanie čipov, bezkontaktného platenia, identifikácia a pod.)
S trochou predstavivosti sa pred nami otvára doslova oceán možností. Ako byť teda ústretový k zákazníkom cez mobilný internet?

Optimalizácia webovej prezentácie pre mobilné prehliadanie
Prvým krokom, ktorý by ste vo svojej snahe o nalákanie mobilných užívateľov nemali zanedbať, je vzhľad vašich web stránok a ich úprava pre mobilných klientov. Svet mobilných platforiem je veľmi rôznorodý a diametrálne sa líšia aj schopnosti jednotlivých zariadení zobrazovať stránky, ale dá sa vymenovať niekoľko všeobecných zásad, ktoré je treba mať na pamäti pri tvorbe „mobile-friendly“ internetovej prezentácie:

 • Hlavným limitom je veľkosť a rozlíšenie obrazovky. Odporúča sa priamočiara logická štruktúra dokumentu, jednoduchá navigácia, „ťah na bránku“ na úkor grafickej vyšperkovanosti.
 • Je treba prispôsobiť zadávacie prvky vo formulároch. Zatiaľ stále platí, že zadávanie textu je handicapom mobilných zariadení.
 • Je potrebné sa snažiť minimalizovať dátové prenosy – posielať len to, čo používateľ naozaj potrebuje, znížiť rozlíšenie obrázkov a podobne
 • Je vhodné, pokiaľ web sám identifikuje typ zariadenia a automaticky zobrazí mobilný variant prezentácie. Odporúča sa ale dať užívateľovi možnosť voľby medzi mobilným a desktopovým zobrazením.
 • A nakoniec možno najdôležitejší bod : prístup z mobilného zariadenia väčšinou znamená odlišný business kontext – používateľ je väčšinou orientovaný na konkrétny cieľ – nájdenie presnej informácie alebo splnenie špecifickej úlohy.

Odporúčame nepodceňovať skúsenosť zákazníka a neignorovať možnosť mobilných prístupov. Na začiatku mobilizácie vášho webu ale nie je potrebné mať ambíciu previesť kompletný obsah, prispôsobený na mieru všetkým platformám a prehliadačom. Zamyslite sa nad tým, ktoré časti webu zostanú vždy skôr doménou desktopového prístupu (napríklad rozsiahle formuláre s množstvom textových vstupov), a ktoré naopak k mobilnej optimalizácii priamo vyzývajú – čo môže váš zákazník hľadať a oceniť na ulici, pri čakaní, na cestách?

Vývoj „natívnych“ aplikácií pre mobilné platformy
Či už cielite na koncových zákazníkov alebo na podporu vlastných procesov, aplikácia vyvinutá na mieru konkrétneho zariadenia môže poskytnúť unikátnu a silnú sadu nástrojov a služieb koncentrovaných na jednom mieste – v dlani:

 • Optimalizovaná konektivita – non stop on-line nebo off-line s príležitostnou synchronizáciou, peer-to-peer komunikácia s partnerom alebo zákazníkom či zariadením – výmena osobných, firemných, platobných, obchodných informácií, načítanie údajov a logov pri údržbe.
 • Lokalizácia v teréne doplnená škálou súvisiacich údajov z verejných alebo súkromných zdrojov (ako súradnice, poštová adresa, prvky v infraštruktúrnej sieti – pozemné komunikácie, stavba, kábel, spádová oblasť), sledovanie pohybu.
 • Zber dát vrátane záznamu a analýzy obrazu (rozoznanie písma, kódu, vizitky, objektov a pod.) alebo zvuku.
 • Konfigurovateľnosť a personalizácia s potenciálom odbremeniť používateľa od opakovaného zadávania údajov o sebe  (osobné/firemné údaje, číslo zmluvy, bankové spojenie a iné).

To všetko už naozaj nie je žiadne sci-fi, jednotlivé kamienky technologickej mozaiky existujú a fungujú. Než sa rozhodnete zahájiť vývoj mobilnej aplikácie, je potrebné sa rozhodnúť, ktoré platformy (výrobca, operačné systémy, verzie) budete podporovať. Odporúčame začať štúdiou, ktorá môže ušetriť nepríjemné prekvapenia v neskorších fázach projektu. Nevyhnutné je brať do úvahy bezpečnosť, súkromie, spôsob distribúcie a podpory aplikácie a taktiež ďalšie hľadiská.

Príklad

Zmocňuje sa vás vzrušenie a nadšenie z mobilných možností? Ešte nie? Dovoľte nám teda trochu popustiť uzdu fantázie a uviesť pár príkladov použitia podobných aplikácií.

Poisťovne:

 • Hlásenie škôd a nehôd – rýchle a jednoduché zaregistrovanie škody priamo z aplikácie v mobilnom telefóne
 • Klientská zóna – klient má na svojom mobilnom telefóne uloženú aplikáciu s detailmi svojich poistných zmlúv. Data sú synchronizované s poisťovňou, klient vidí svoje platby a detaily zmlúv.
 • Aplikácie pre predajcov a spolupracovníkov

Banky:

 • Internet Banking – klienti sú zvyknutí obsluhovať účet cez internet. Uľahčite im cestu a poskytnite im aplikáciu pre inteligentné mobilné zariadenie.
 • Lokalizácia najbližších bankomatov a pobočiek.

Utility a priemysel:

 • Kontrola a prehliadky infraštruktúry, káblov, potrubí a pod.
 • Rýchly prístup k CRM a ERP údajom v teréne

Jeden fiktívny prípad zo života

Škrípanie plechu a rozbitie skla. Ľudia sú našťastie v poriadku a odniesli si to len autá. Mobil zameria presné miesto a adresu nehody, dohľadá kontakt na miestnu policajnú stanicu a nadviaže spojenie. Po telefonáte je už čas na hlásenie nehody v poisťovni. Šofér otvára aplikáciu asistenčnej služby na svojom telefóne, odosiela lokalizáciu, doplní niekoľko faktov. Aplikácia prevedie zaevidovanie nehody v poisťovni – číslo zmluvy a ostatné údaje sú, samozrejme, pripravené v aplikácii a klient nemusí nič dlho hľadať. Server vracia číslo škodovej udalosti. Šofér nahráva fotografie, ktoré medzitým na mieste nehody urobil. Prichádza polícia a obhliada si situáciu. Vypýta si od účastníkov doklady a vyťahuje vlastnú „mašinku“. Naskenuje doklady, nafotí registračné značky a identifikátory karosérie a motoru. Kým robí fotodokumentáciu, prístroj on-line kontroluje databázu. V poriadku – nejde o hľadané osoby, vodiči majú platné oprávnenie a vozidlá nie sú ukradnuté. Protokol je zhruba do polovice vyplnený – lokalizácia, údaje o vozidlách, vodičoch a policajnej zložke. Doplniť podpis a výpoveď s prednastavenými formuláciami je hračka. Policajt poskytuje identifikátor a pracovnú verziu protokolu obom vodičom. Vodič dopĺňa do svojej aplikácie policajný protokol a odosiela ho do poisťovne. Aplikácia poskytuje odporúčania pre ďalší postup, zobrazuje kontakty na autoservis – stačí kliknúť na ikonu a hovor je spojený. Vodič cez ďalšiu aplikáciu hľadá najlepší možný spôsob ako sa dostať domov.

Jeho mobil bude v nasledujúcich dňoch sledovať priebeh likvidácie a informovať svojho majiteľa o vývoji. Stačí len jeden krát kliknúť na aplikáciu a má prehľad o tom, ako celá záležitosť prebieha. Nemusí si pamätať ani webovú adresu, ani číslo škody, ani žiadne ďalšie údaje. Všetko je pohodlne skryté v jednej ikone na displeji mobilu. Vodič spokojný s postupom vybavenia škody pre istotu cez svoju aplikáciu skontroluje stav svojich ďalších zmlúv, a radšej nechá rozšíriť úroveň služieb na poistenie nehnuteľností. Skontroluje stav svojich platieb, čaká ho veľká ročná platba životnej poistky – miesto ročnej platby by sa hodila mesačná. Odošle teda žiadosť o zmenu frekvencie platenia. Život ide ďalej a aplikácií na Appstore utešene pribúda…

Na záver

Všetci vieme, že realita je uvedenému príkladu ešte vzdialená a čaká nás veľa práce. Situácia na mobilnom trhu sa búrlivo vyvíja a splniť všetky aspekty, ktoré sú na mobilnú aplikáciu i zaistenie bezpečnosti dát kladené, je náročné. V Softecu sa problematike aplikácií pre mobilných klientov venuje tím, ktorý sa zameriava na mobilné aplikácie, overuje možnosť ich zabezpečenia a možnosť ich integrácie s back-endovými aplikáciami tak, aby výsledné riešenie nebolo už len hračkou pre technologických nadšencov, ale aby sa mohlo stať plnohodnotnou aplikáciou, ktorú ponúknete svojim klientom, použijete pre svoje procesy atď.