2. najlepší zamestnávateľ v segmente ICT na Slovensku 2009/2010

Prieskum motivovanosti zamestnancov, v rámci ktorého sa zostavuje rebríček najlepších zamestnávateľov v Slovenskej republike, každoročne organizuje poradenská firma v oblasti riadenia ľudských zdrojov, spoločnosť Hewitt Associates.