Cena ITAPA 2022 – Najinovatívnejší projekt

Naše riešenie ROWES, na ktorom spolupracujeme spolu so Slovenským hydrometeorologickým ústavom získalo 1.miesto spomedzi projektov, ktoré inovatívne využívajú technológie.

ROWES Meteo, naše nízkonákladové IoT meteostanice prinášajú pre Správu ciest Bratislavského samosprávneho kraja efektívnejší a lacnejší systém riadenia zimnej údržby a výrazne znižujú nehodovosť.

Táto úspešná spolupráca viedla k zníženiu nákladov na správu ciest a zvýšeniu bezpečnosti na cestách až o 28 %. Na tomto úspechu má veľký podiel aj technológia Microsoft Azure, vďaka ktorej vieme ukladať dáta do cloudu a podrobne ich vyhodnocovať.