Cena ITAPA 2010

1. cena ITAPA 2010 v kategórii Zlepšovanie procesov za projekt Informačný systém Modelu cestnej siete Slovenskej správy ciest.