Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť

Cena Slovenskej akadémie vied za vedecko-výskumnú činnosť. Softec prevzal cenu SAV 2009 za výsledky v oblasti spolupráce s vysokými školami – za prácu Pokročilé metódy pre získavanie, organizovanie a udržiavanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov.