Najlepšia mobilná aplikácia AppsRulezz 2013

1. miesto v kategórii nebrandovaných aplikácií a 3. miesto medzi smartphone aplikáciami za mobilnú aplikáciu Odkaz pre starostu. Okrem toho bol Softec ocenený ako štvrtý najlepší Orange App Developer roka.