ia_finalist_2011_sk_rgb

Microsoft Industry Awards 2011 – Finalist

Microsoft Industry Awards 2011 – Finalist za Najlepšie riešenie pre štátnu správu, samosprávu a akademickú sféru za Informačný systém Modelu cestnej siete Slovenskej správy ciest. Spoločnost Microsoft Slovakia každoročne oceňuje najlepšíe zákaznícke riešenia svojich partnerov vybudovaných na platforme spoločnosti Microsoft. Zisti viac

Cena ITAPA 2010

1. cena ITAPA 2010 v kategórii Zlepšovanie procesov za projekt Informačný systém Modelu cestnej siete Slovenskej správy ciest. Zisti viac

Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť

Cena Slovenskej akadémie vied za vedecko-výskumnú činnosť. Softec prevzal cenu SAV 2009 za výsledky v oblasti spolupráce s vysokými školami – za prácu Pokročilé metódy pre získavanie, organizovanie a udržiavanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov. Zisti viac