Special Achievement in GIS Award 2011

Special Achievement in GIS Award 2011, za Informačný systém Modelu cestnej siete Slovenskej správy ciest. Ocenenie každoročne udeľuje spoločnosť ESRI v rámci medzinárodnej užívateľskej konferencie ESRI User Conference v kalifornskom meste San Diego vybraným projektom, ktoré sú riešené implementáciou GIS technológií spoločnosti ESRI. Pre SAG Award 2011 bolo vybraných iba 150 najlepších projektov z viac... Zisti viac

Microsoft Industry Awards 2011 – Finalist

Microsoft Industry Awards 2011 – Finalist za Najlepšie riešenie pre štátnu správu, samosprávu a akademickú sféru za Informačný systém Modelu cestnej siete Slovenskej správy ciest. Spoločnost Microsoft Slovakia každoročne oceňuje najlepšíe zákaznícke riešenia svojich partnerov vybudovaných na platforme spoločnosti Microsoft. Zisti viac

Cena ITAPA 2010

1. cena ITAPA 2010 v kategórii Zlepšovanie procesov za projekt Informačný systém Modelu cestnej siete Slovenskej správy ciest. Zisti viac

Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť

Cena Slovenskej akadémie vied za vedecko-výskumnú činnosť. Softec prevzal cenu SAV 2009 za výsledky v oblasti spolupráce s vysokými školami – za prácu Pokročilé metódy pre získavanie, organizovanie a udržiavanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov. Zisti viac