Spolupráca s univerzitami

Veríme, že budúcnosť patrí kvalitnému vzdelaniu, a preto podporujeme slovenské vysoké školy.

Snažíme sa na ich pôdu prinášať nové teoretické aj praktické poznatky z oblasti architektúry softvérových systémov, vývoja IT riešení a používania moderných nástrojov pri ich návrhu a vývoji.
Podporujeme tiež nadaných študentov, ktorí si pri spolupráci na našich projektoch môžu overovať a zdokonaľovať získané vedomosti. Nie je výnimkou, že sa pri spolupráci s nami zmení ich  profesionálne smerovanie. Aktuálne u nás pôsobí viac ako 45 študentov v Bratislave, Žiline, Prievidzi a v Prahe.

AKO SPOLUPRACUJEME

 • Na viacerých vysokých školách organizujeme odborné prednášky, zamerané na rôzne oblasti súvisiace s vývojom veľkých informačných systémov.
 • Vedieme diplomové a bakalárske práce.
 • Poskytujeme štipendiá a granty.
 • Sponzorujeme rôzne odborné študentské súťaže.
 • Umožňujeme úspešným doktorandom a študentom prezentovať ich výsledky na konferencii

Naši  zamestnanci sú tiež autormi rôznych učebníc. K posledným dvom patria  Architektúra softvérových systémov  (Ľ. Šešera, P. Grec, P. Návrat) a Aplikačné architektúry softvérových systémov (Ľ. Šešera).

Knižné publikácie

 • Šešera Ľ., Grec P., Návrat P.

  Architektúra softvérových systémov

  Architektúra internetových systémov a architektúra orientovaná na služby. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011, 385 strán
 • Šešera Ľ.

  Aplikačné architektúry softvérových systémov

  Slovenská technická univerzita, 2010, 276 strán
 • Šešera, Ľ, Mičovský, A., Červeň J.

  Dátové modelování v příkladech

  Grada Publishing, 2001, 152 strán
 • Šešera, Ľ, Mičovský, A., Červeň J.

  Architektúra softvérových systémov: Analytické dátové vzory

  Slovenská technická univerzita, 2000, 179 strán
 • Šešera Ľ, Grec P., Návrat P.

  Objektovo-orientovaná tvorba systémov a jazyk C++

  (2. rozšírené vydanie) Perfekt, 1994, 375 strán
 • Šešera, Ľ, Mičovský, A

  Objektovo-orientovaná tvorba systémov a jazyk C++

  Vydavateľstvo Alfa, 1993, 261 strán