Technologickí partneri

Softec si počas svojej existencie buduje vzťahy s viacerými spoločnosťami, s ktorými úzko spolupracuje na rôznych projektoch alebo dodáva riešenia založené na ich produktoch alebo technológiách. Mnohí zamestnanci Softecu sú týmito partnermi certifikovaní, čo nám umožňuje okrem kvalifikovanej a efektívnej pomoci našim zákazníkom pri riešení ich problémov aj získať prístup k najnovším produktom a postupom, ktoré pri riešeniach využívame .

Hlavní technologickí partneri pre naše riešenia sú: