OVB, ako ďalšia spoločnosť v oblasti finančného sprostredkovania, zavádza do praxe tvárovú biometriu. Riešenie od spoločnosti SOFTEC šetrí čas klientom aj sprostredkovateľom.

03. mája 2021

Bratislava, 04. apríla 2021 – OVB Allfinanz Slovensko, najdlhšie pôsobiaca spoločnosť v oblasti finančného sprostredkovania na Slovensku, aktuálne dopĺňa portfólio svojich digitálnych riešení o novinku – tvárovú biometriu. Po zavedení elektronickej dokumentácie (2012) a biometrického podpisu (2016) ide o ďalšiu technológiu, ktorá šetrí čas klientov aj sprostredkovateľov a uľahčuje klientsky servis. Tvárová biometria umožňuje overiť identitu klienta na diaľku na začiatku spolupráce aj pri aktualizácii osobných údajov a dokáže v tomto smere plne nahradiť manuálny zápis dát. Ide o riešenie postavené na pokročilých technológiách, ktoré využívajú banky, poisťovne aj telekomunikační operátori. OVB už teraz uvažuje o potenciálnom rozšírenom využití tvárovej biometrie napríklad na overovanie protokolov, registráciu nových spolupracovníkov a ďalšie interné dokumenty.

Efektívne riešenie na úvod spolupráce aj pri zmene osobných údajov

„OVB je už takmer 30 rokov najsilnejším finančným sprostredkovateľom na Slovensku aj preto, že zo všetkého najviac sa sústredí na kvalitný servis klientov. Tvárová biometria je ďalším krokom, ktorý nám umožní náš servis ešte viac zefektívniť a urobiť ho pre klientov ešte pohodlnejším,“ povedal Marek Mihok, riaditeľ IT OVB Allfinanz Slovensko.

Finančný sprostredkovateľ má podľa legislatívy povinnosť na začiatku spolupráce s klientom overovať jeho identitu. Je to podobné ako v banke, kde sa pri založení účtu tiež verifikujú osobné údaje. Finančný sprostredkovateľ je povinný overiť si, či osobné údaje patria osobe, s ktorou komunikuje. Doteraz na to bolo nevyhnutné osobné stretnutie, avšak vďaka tvárovej biometrii je možné preverenie aj na diaľku. „Ide o ideálne riešenie, ktoré umožňuje overiť identitu klienta bez ohľadu na to, kde sa nachádza. Prostredníctvom automatického preberania dát z občianskeho preukazu minimalizujeme preklepy a šetríme čas klientom aj sprostredkovateľom“ dodáva M. Mihok.

OVB tvárovú biometriu plánuje využívať nielen pri vzniku klientskeho vzťahu, ale aj neskôr pri aktualizácii osobných údajov. Ak má napríklad klient nový občiansky preukaz, zmenil adresu, mail, alebo telefónne číslo, stačí mu identifikovať sa svojou tvárou a naskenovať nový doklad. Ďalšou zásadnou výhodou nasadenia tvárovej biometrie je vyššia efektivita pri sprostredkovaní vďaka úspore času a eliminácii náhodných chýb pri zadávaní osobných údajov do databázy.  Perspektívne sa tvárovou biometriou bude môcť klient prihlasovať aj do klientskej zóny.

Tvárová biometria sníma črty a overuje tzv. živosť

Pri zakladaní nového klienta v CRM systéme OVB pošle sprostredkovateľ klientovi jedinečný link, ktorý mu umožní otvoriť  aplikáciu. Po úvodnom súhlase so spracovaním osobných údajov a povolení prístupu ku kamere klient najprv zosníma obe strany občianskeho preukazu a následne si odfotí tvár.

Kľúčovým krokom pri overení identity je tzv. Liveness Check, keď klient pri snímaní tváre sleduje očami pohyb hviezdičky. Tento krok slúži na overenie, či celý proces vykonáva živý človek a nejde len o skenovanie fotky tváre. Pri tomto kroku sa aktívne zapája klient sledovaním pohybujúcej sa hviezdičky  na obrazovke zariadenia, ktorá sa objavuje v náhodne generovaných pozíciách. Softvér následne na základe biometrických údajov  tváre a pohybu očí vyhodnocuje, či sa skutočne overuje živá osoba,“ vysvetľuje Peter Varga, riaditeľ divízie poisťovacích a maklérskych systémov spoločnosti SOFTEC, dodávateľa riešenia pre OVB.

Riešenie overovania identity pomocou tvárovej biometrie od spoločnosti SOFTEC  sa aktuálne využíva v bankovom, telekomunikačnom a maklérskom segmente na Slovensku a v Českej republike. „Riešenie nFinity pre overenie identity klienta na diaľku prostredníctvom tvárovej biometrie je dôležitým prvkom v digitalizácii procesu finančného sprostredkovania. Tvárová biometria postavená na technológii od spoločnosti Innovatrics vytvára bezpečnú, rýchlu a intuitívnu identifikáciu, ktorú vykonáva klient na svojom smartfóne a to jednoduchým nasnímaním občianskeho preukazu a vytvorením selfie fotografie. Bez ohľadu na to, kde sa klient fyzicky nachádza overenie identity môže prebehnúť na diaľku a spolupracovník tak môže ľahko vyriešiť všetky náležitosti,“ vysvetľuje detaily riešenia P. Varga.

Riešenie nFinity, ktoré využíva OVB Allfinanz Slovensko, je dodávané formou SaaS (Software as a Service), pri ktorom celá služba beží v modernom cloudovom prostredí. Riešenie je naviac prepojené aj na ďalšie procesy, napr. špecifické podpisovanie dokumentu autorizačným kódom priamo v aplikácii hneď po overení identity podpisujúceho a udelení súhlasov.