Produkty a služby

Nemesis

Včasné a flexibilné vymáhanie pohľadávok zvyšuje pravdepodobnosť uhradenia pohľadávky.

Problém: Vymáhanie väčšieho množstva pohľadávok je náročné na ľudské kapacity.

Vo všeobecnosti platí, že čím neskôr sa začne proces vymáhania a čím je proces „slabší“ z pohľadu použitých spôsobov vymáhania, tým je pravdepodobnosť vymoženia menšia a náklady na toto vymáhanie sa zvyšujú.

Riešenie: Flexibilný systém vymáhania pohľadávok

Systém NEMESIS má za úlohu komplexne podporiť a zautomatizovať proces vymáhania pohľadávok tak v štádiu skorého vymáhania („Early Collection“), ako aj právneho vymáhania („Late Collection“). Efektívne vymáhanie pohľadávok je v systéme zabezpečené riadením procesu vymáhania podľa používateľsky nastaviteľných vymáhacích pravidiel a výberu rôznych akcií ako napr. tlačená upomienka (list), SMS, telefonát, odovzdanie na vymáhanie právnikmi alebo externej agentúre a pod.  Integrácia do prostredia organizácie automatizuje získavania dát o vymáhaných subjektoch a produktoch z existujúcich systémov.

Pre koho je produkt určený?

Produkt NEMESIS využijú spoločnosti, ktoré majú veľké množstvo zákazníkov a potrebujú prevádzkovať efektívny proces vyhodnocovania desaťtisícov alebo stotisícov pohľadávok a následného vymáhania tých, ktoré sú nezaplatené. Typickými používateľmi sú telekomunikační operátori, banky, verejnoprávne inštitúcie alebo iní prevádzkovatelia finančných služieb.

Čo produkt poskytuje?

Systém NEMESIS poskytuje:

  • Získavanie a konsolidovanie komplexných informácií o dlžníkoch, ich pohľadávkach a nedelikventných produktoch zo systémov používateľa.
  • „Single view of customer“ – prezentovanie komplexných dát o klientoch, produktoch a vzťahoch medzi nimi s podporou pre zobrazovanie online dát.
  • Obrazovky na organizovanie manuálnych vymáhacích úloh a zaznamenanie výsledku týchto úloh (ako „Promise to pay“, splátkový kalendár, „Hold“ a i.).
  • Procesy vymáhania definované pomocou pravidiel, ktoré sú schopné okrem opísaných možností realizovať aj paralelné toky spracovania (napr. súčasné zasielanie listových upomienok a realizovanie volania klientovi).
  • Vysoko výkonné dávkové vykonávanie pravidiel vymáhania nad celým portfóliom pohľadávok, resp. dlžníkov po ich aktualizácii z centrálneho systému (cca. 200 000 pohľadávok vyhodnotených za hodinu pri použití tisíc pravidiel na jednom serveri s možnosťou ďalšieho škálovania).
  • Online vykonávanie pravidiel vymáhania nad vybranými pohľadávkami alebo dlžníkmi (napr. po ukončení manuálnej úlohy sa prípad okamžite vyhodnotí a realizuje sa ďalšie spracovanie).
  • Tvorbu, testovanie a manažment pravidiel vymáhania – pravidlá je možné vytvárať pomocou editora s kontextovou nápovedou, veľmi rýchlo testovať na testovacích prípadoch so simuláciou plynutia času a externých udalostí (napr. čiastočná úhrada) a vytvárať verziované balíky pravidiel pre ich nasadenie do prevádzky.
  • Podporu pre vykonávanie automatizovaných akcií – zasielanie upomienok vo forme listov, e-mailov a SMS, príprava zoznamov pre autodialer, účtovanie poplatkov, export pre externé agentúry.
  • Možnosť definovania a používania vlastných atribútov pohľadávok („custom attributes“).
  • Zaznamenávanie a zobrazovanie histórie vymáhania a vykonaných akcií nad pohľadávkami.