Outsourcing IT služieb

Vyriešime za vás všetko, na čo nemáte čas

Outsourcing IT služieb je skvelou možnosťou, ako presunúť zbytočne zaťažujúce kompetencie a zodpovednosti do rúk externých dodávateľov.

Vyriešime za vás všetko, na čo nemáte čas

Firma často nemá na riešenie daného problému či potreby požadovanú odbornú, materiálnu či časovú kapacitu a pre dosiahnutie istej úrovne kvality je pre ňu lepším riešením využiť externú firmu.

Outsourcing IT služieb dáva firmám možnosť sa sústrediť na to podstatné – na vlastné podnikanie. Zároveň majú k dispozícii tím kvalifikovaných odborníkov, ktoré preberú zodpovednosť za prevádzku informačných systémov.

Vybrané činnosti

  • outsourcing projektového tímu (klient riadi projekt a dodávateľ poskytuje skúsený a zohraný implementačný tím)
  • outsourcing vývoja a prevádzky aplikácie (aplikácie môžu byť prevádzkované buď v prostredí klienta a dodávateľ zabezpečuje ich administráciu, údržbu a podporu, alebo aplikácie môžu byť prevádzkované a udržiavané priamo z priestorov dodávateľa)
  • outsourcing rozvoja IT systémov (dodávateľ sa stáva strategickým partnerom klienta a navrhuje stratégiu IT, vyberá spoločne s klientom najvhodnejšie riešenie, riadi implementáciu a následne zabezpečuje podporu prevádzky. V tomto stupni je poskytovateľ outsourcingu zodpovedný aj za riadenie subdodávateľov jednotlivých systémov)