Prenájom IT špecialistov

Vysokokvalifikovaní odborníci a kvalitné tímy.

Máme k dispozícii vysokokvalifikovaných odborníkov a tímy, ktoré dokážu poskytnúť našim klientom rôznorodé služby v individuálnom rozsahu. Prenájom našich špecialistov je výhodný pre spoločnosti, nemôžu alebo nechcú zamestnať špecializovaných pracovníkov. Prenájom IT špecialistov predstavuje spôsob ako si zabezpečiť v prípade potreby dostatočné množstvo kvalitných pracovníkov pre vlastné projekty na dobu určitú a bez rizika.

Naša ponuka IT špecialistov:

  • projektoví manažéri
  • konzultanti a analytici
  • architekti a návrhári
  • vývojári
  • technologickí špecialisti
  • aplikačné frameworky
  • integračné platformy
  • portály
  • databázoví špecialisti
  • analytici, testovači

Zaujímavou alternatívou pre klienta môže byť aj prenájom celých tímov. Takáto forma prenájmu prináša zákazníkovi uľahčenie riadenia, keďže na čele tímu stojí skúsený pracovník dodávateľa, ktorý pozná jednotlivých členov a preto je schopný rýchlo zabezpečiť vysoký výkon a efektivitu.