Softec Makler

Bezchybne vypočítané provízie sú základom správne fungujúcej predajnej siete.

Problém: Výpočet provízií v agentskej viacúrovňovej sieti

Správny výpočet provízií vo viacúrovňovej agentskej predajnej sieti pri neustále meniacich sa obchodných a províznych podmienkach. Výpočet návrhov na zmeny v rámci kariérnych pozícií na základe dosiahnutých obchodných výsledkov. Podporný reporting pre sieť a management.

Riešenie: Flexibilný provízno-kariérny systém

Provízno-kariérny systém má za úlohu komplexne podporiť a zautomatizovať každomesačné provízne a kariérne procesy a postupy v rámci spoločnosti. Do tejto kategórie spadá výpočet a správa provízií, manažment produktov a obchodníkov, správa klientov a zmlúv a podobne. Systém Makler je flexibilný, viacjazyčný a v praxi overený. Systém je riadený metadátami (parametricky), čo mu dáva vysokú flexibilitu a oslobodzuje tak zákazníka od závislosti na dodávateľovi. Veľké množstvo úprav a nastavení je možné vykonať vlastnými silami, pomocou parametrizácie systému.

Pre koho je produkt určený?

Produkt MAKLER ocenia spoločnosti, ktoré predávajú svoje produkty alebo produkty tretích strán prostredníctvom agentskej predajnej siete napr. poisťovne a maklérske spoločnosti. Okrem samotnej podpory predaja musia zabezpečiť aj bezchybný výpočet provízií pre jednotlivých agentov na základe ich výkonu a aktuálnej pozície.

Ako to funguje?

Výpočet výšky provízie je daný parametrami zmluvy. Pre každého agenta sa počítajú tzv. vlastné provízie, t.j. provízie pre agenta, ktorý uzavrel príslušnú zmluvu a tzv. tímová (podielová) provízia pre nadriadených. Samotný výpočet provízie prebieha vždy na základe províznej schémy daného produktu a províznej úrovne aktuálnej pozície agenta. Výpočet provízie môže prebiehať formou prepočtu na body a ich cenovú úroveň alebo priamejšie ako percento z hodnoty zmluvy napr. ročného poistného .

Veľkou výhodou je tvorba vlastných užívateľských zostáv, ktorá vytvára v kombinácii s exportom do Excelu široké možnosti tvorby podkladov pre rôzne štatistiky. Vďaka tejto funkcii je možné vytvoriť podklady pre rôzne štatistiky, ako napríklad pre súťaže.

Vyhodnocovanie úrovne kariérneho postupu je postavené na kvantitatívnych, ale aj kvalitatívnych ukazovateľoch.

Naši klienti:

 • AEGON partner, s.r.o. (SK)
 • AQUEL CREDIT, s.r.o. (CZ)
 • Brokeria, a.s. (SK)
 • CAPITOL, a.s. (SK)
 • ERGO Versicherung Aktiengesellschaft (SK)
 • Efcon, s.r.o. (SK, CZ, AT)
 • FINHUAS – Generali Distribuce, a.s. (CZ)
 • Kapitol pojišťovací a finanční poradenství, a.s. (CZ)
 • PARTNERS GROUP SK, s.r.o. (BG)
 • PERNAMENTA, a.s. (CZ)
 • PROSIGHT Slovensko, a.s. (SK)