Softec RPS

Prvým krokom k úspechu je stanovenie cieľov, druhým ich napĺňanie.

Problém: Slabý výkon a efektivita obchodníkov

Manažéri majú často problém udržať si prehľad o výkonnosti, efektivite a aktivite svojich ľudí. Ako potom môžu riešiť ich podporu, motiváciu či výkon? Ak nevieme ako sú aktivity vykonávané, nevieme ich ani merať, zlepšovať a odmeňovať.

Riešenie: Nástroj pre operatívny aktivity manažment

Softec RPS je nástroj, ktorý podporuje operatívny manažment denno-denných aktivít. Vďaka nemu má manažér dokonalý prehľad o tom ako vykonávajú jednotlivé aktivity podriadení a aké majú výsledky. Zavedením systémového riešenia sa zefektívni práca a vzniká tlak na zvýšenie aktivity a produkcie. Zmapované aktivity, zjednotené postupy a konsolidovaný plán sú vynikajúcim receptom.

Pre koho je produkt určený?

Pre všetky spoločnosti s agentskou predajnou sieťou, ktoré chcú zvýšiť výkonnosť a efektivitu jej fungovania.

Ako to funguje?

Produkt Softec RPS slúži na operatívne riadenie výkonnosti, identifikáciu skrytých rezerv a na vytvorenie prehľadného a jednotného systému práce. Pre riadenie obchodnej siete je veľmi podstatné mať detailné a včasné informácie o každodenných aktivitách obchodníkov: o oslovených klientoch, zrealizovaných stretnutiach, predložených ponukách, získaných odporučeniach a podobne.

Produkt teda zbiera všetky dáta o činnosti obchodnej siete a sprístupňuje ich obchodníkom v prehľadnej forme denníku obchodníka, ktorý je základným pohľadom na plánovanie, zber a pohotovú prezentáciu dát o aktivitách obchodníka.

Výsledky sú ďalej zobrazované vo forme tabuliek a grafov. Okrem absolútnych hodnôt je samozrejmou súčasťou percentuálny prepočet plnenia plánovaných hodnôt ako aj ukazovateľ aktuálneho priebehu sledovaných hodnôt obchodníkov.

Naši klienti:

  • CAPITOL, akciová spoločnosť
  • Generali poisťovňa, a.s.