IBIS

Základným poslaním produktu je pomôcť bankám lepšie podporiť sektor malých a stredných podnikov. Majitelia firiem získajú lepší prehľad o stave a trende svojich financií a o svojich zaplatených i nezaplatených faktúrach. S využitím externých registrov majú podnikatelia aktuálne informácie o svojich obchodných partneroch.

 

Hlavný prínos IBIS

Prístup ku všetkým účtom firmy (podpora PSD2)

Analýza finančnej situácie a predikcia cashflow

Vyhodnocovanie finančného zdravia projektov

Odhaľovanie rizika insolvencie partnerov

Pre koho je produkt určený?

• Banky
• Malé a stredné podniky (klienti bánk)

Problém: Nedostatočný prehľad menších firiem o vlastných financiách.

Pri vzniku a rozvoji firmy sa často stáva, že ich podnikanie vyťažuje natoľko, že im neostáva čas sledovať a analyzovať tok svojich financií. Zároveň si drobní podnikatelia nemôžu dovoliť kúpiť komplexné riešenie na business intelligence.

Riešenie: Pomocou automatickej analýzy dlhodobej histórie transakcií získa podnikateľ prehľad o aktuálnom finančnom stave a budúcom trende svojej firmy.

IBIS umožňuje bankám poskytovať užitočné služby pre podporu podnikania svojim SME klientom. Analýzou všetkých účtov firmy dokáže predpovedať stav finančných prostriedkov, ktoré má firma k dispozícii. Automatická kategorizácia obchodných partnerov prináša lepší prehľad a spolu s odhaľovaním insolvencie podporuje rozhodovanie pri obchodných aktivitách.

Popis produktu

IBIS poskytuje:

Prístup ku všetkým účtom klienta z viacerých bank.
Informácie o stave financií, príjmoch, výdavkoch a marží za vybrané obdobie.
Predikcia financií a cashflow.
Porovnanie jednotlivých období z pohľadu výnosov a ziskov.
Správa obchodných partnerov.
Jednoduchý a rýchly prehľad o svojich projektoch, faktúrach, odberateľoch a dlžníkoch.

Softec v médiách

Tichá revolúcia vo svete financií (Tlačová správa)
Vstupom technologických spoločností do platobnej sféry môže v praxi vzniknúť veľké množstvo nebankových poskytovateľov služieb, ktorí sa vďaka smernici dostanú k informácii o zostatku na účte klienta banky a budú schopní z neho realizovať platbu.
Smernica PSD2 je aj na druhé prečítanie zložitá. Peter Polák, riaditeľ pre bankový sektor v spoločnosti Softec, sa pokúsil o laický výklad. „V princípe smernica prikazuje bankám umožniť tretím stranám pracovať s ich účtami. Dnes má každá z bánk svoj internetbanking, na ktorý sa pripájajú klienti pracujúci so svojimi účtami. Nová smernica prikazuje bankám, že musia na úrovni nejakého rozhrania dovoliť cudzím firmám – napríklad technologickým – urobiť si vlastný internetbanking a pripájať sa na účty banky,“ hovorí P. Polák.
PROFIT, 07.02.2018

Prichádza revolučná PSD2: Ako sa zmení svet FinTech startupov?
V sobotu nadobudla účinnosť nová európska smernica o platobných službách. PSD2 má potenciál priniesť do bankového sektora revolúciu, ktorá výrazne ovplyvní aj fungovanie FinTech startupov. Tyinternety zisťovali, ako sa zmení ich svet.
Najvýraznejšou zmenou v rámci novej legislatívy je povinnosť bánk poskytovať údaje o účtoch klientov (po ich súhlase) tretím stranám. „Málokto si pod tým vie niečo predstaviť, ale znamená to, že banky strácajú monopol na internetbanking a treba Google si môže vytvoriť vlastný,“ vysvetľuje Peter Polák, riaditeľ divízie bankových systémov v spoločnosti Softec.
TYINTERNETY.CZ, 16.01.2018

Revolúcia v bankovníctve odštartovala. Internetbanking sa zmení
Bankový trh sa cez víkend prehupol do novej doby. Finančné domy sú od soboty povinné sprístupniť účty svojich klientov tretím stranám. Končí sa tak éra monopolu na internetbanking. Nová európska smernica o platbách, známa pod skratkou PSD2, dovolí ľuďom získať lepší prehľad o svojich financiách. Prieskumy ukazujú, že medzi zákazníkmi je o tieto služby záujem. Rastie totiž počet ľudí, ktorí majú účty vo viacerých bankách a vo svojich financiách sa preto ťažšie orientujú. Pomôcť im môžu novovznikajúce startupy, ktoré ich útraty zanalyzujú do najmenších detailov. Bankám preto vzniká konkurencia.
Podľa Petra Poláka, riaditeľa pre bankový sektor v spoločnosti Softec, však novinky nezačnú platiť hneď naplno. „Subjekty trhu budú mať ešte prechodné obdobie osemnásť mesiacov na prípravu,“ tvrdí Polák. Odhaduje sa, že približne desatina drobných klientov bánk bude do dvoch rokov naplno využívať výhody PSD2 a výrazne ušetria na poplatkoch za bankové služby. 
HOSPODÁRSKE NOVINY, 15.01.2018

Peter Polák: Banky prichádzajú o monopol v internetbankingu. Majú sa báť novej konkurencie?
V sobotu vstupuje do platnosti nová smernica o platobných službách PSD2, ktorá má výrazne zmeniť fungovanie bankového sektora. Najvýraznejšou zmenou je, že banky po novom musia povinne po súhlase klienta poskytnúť jeho údaje tretím stranám a strácajú tak monopol na internetbanking. Revolúcia sa však zatiaľ nekoná, pretože nebola schválená technická norma. Banky tak síce údaje sprístupniť musia, reálne to však môžu tretím stranám skomplikovať. „Od soboty to bude fungovať na pol plynu,“ hovorí Peter Polák, riaditeľ pre bankový sektor v spoločnosti Softec. V rozhovore pre TREND.sk ďalej rozpráva o tom, kedy bude PSD2 fungovať naplno, ako sa k zmenám stavajú slovenské banky, čím je tunajší bankový sektor výnimočný, ale aj o novej konkurencii pre banky z telekomunikačného sektora či o novinkách, ktoré môžu očakávať bežní klienti bánk a podnikatelia.
TREND, 12.01.2018

Peter Polák: Na Slovensku novú smernicu o platobných službách zatiaľ nepocítime
Bankový trh v EÚ čaká od januára významná zmena. Do platnosti vstúpi smernica, ktorá zruší lukratívny monopol bánk na prístup k údajom o účtoch. O zmenách hovoril Peter Polák zo spoločnosti Softec.
Najdôležitejšou zmenou smernice PSD2, ktorá začne platiť 13. januára 2018, je otvorenie bankových účtov voči tretím stranám. „Po autorizácií majiteľom účtu si ho môžu prezrieť aj tretie subjekty. Trh platobných služieb sa otvorí a nebudú na ňom len banky, ale aj iné, najmä telekomunikačné či technologické spoločnosti, ako je Google alebo Facebook,“ vysvetlil Polák.
TV TERAZ, 21.12.2017

Kontaktujte nás