nFinity

Tradičným bankám na Slovensku hrozí strata klientov. Na celoeurópsky trh prichádzajú digitálne (smart) banky, ktoré nepoznajú hranice štátov, nepotrebujú pobočky a sú stále otvorené. Založiť si účet, či zobrať úver je u nich záležitosťou niekoľkých minút na mobile. Banky budú musieť zabojovať pomocou nových technológií, aby neprišli o klientov. nFinity ponúka digitálny onboarding, komunikáciu prostredníctvom chatbota a iné inovačné technológie, ktoré bankám vedia pomôcť, aby si udržali alebo získali nových klientov na Slovensku aj v zahraničí.

 

Hlavný prínos nFinity

Rozšírenie online služieb

Jedinečný digitálny onboarding 24/7

Obsluha bežných požiadaviek pomocou chatbotov

Pre koho je produkt určený?

• Banky
• Telekomunikační operátori
• Iní prevádzkovatelia služieb

Problém: Založenie nového klientskeho účtu iba v kamennej pobočke.

V súčasnosti klienti slovenských spoločností/inštitúcií (napr. bánk, telekomunikácií) nemajú možnosť otvorenia si bežného účtu/zriadenia služby výhradne online. Musí prebehnúť osobná identifikácia a overenie nového klienta pracovníkom spoločnosti. Kým v ostatných štátoch EÚ je založenie nového klientskeho účtu online štandardom, u nás táto možnosť donedávna nebola legislatívne umožnená. Celý tento proces trval rádovo niekoľko desiatok minút, a aj v súčasnosti je finančne a časovo náročný pre klienta ako aj pre poskytovateľa.

Riešenie: Online identifikácia a overenie nového klienta cez mobilný telefón.

nFinity prináša moderné riešenia v oblasti online digitálneho onboardingu. Poskytuje rýchlu a intuitívnu akvizíciu klienta na diaľku bez potreby návštevy pobočky/predajne a to prostredníctvom internetu a mobilného telefónu. Stačí, ak klient nasníma svoj doklad totožnosti, urobí si selfie fotografiu a vykoná tzv. „liveness check“ – nFinity sa už postará o ostatné. Overí identitu prostredníctvom online služby MV SR, porovná fotografie z dokladu a selfie a vyhodnotí, či onboarding vykonáva živý človek. Takto navrhnuté riešenie spĺňa všetky zákonné požiadavky na overenie klienta na diaľku a je v súlade so zákonom o AML.
Súčasťou nFinity je aj chatbot, ktorý obsluhuje klienta mimo štandardnú pracovnú dobu. V rámci komunikácie zbiera dáta a pripravuje podklady na analýzu. Na jej základe a s využitím predikcií prináša klientovi produkty šité na mieru.

Popis produktu

nFinity poskytuje:

Digitálny onboarding – existujúcemu klientovi zjednodušuje interakciu so spoločnosťou a potenciálneho budúceho klienta spoločnosti odbremení od návštevy kamennej pobočky/predajne za účelom založenia účtu, resp. poskytnutia úverového produktu, aktivácie novej služby.
Jednoznačná identifikácia klienta pomocou technológie optického rozpoznávanie znakov (OCR) a tvárovej biometrie , ktorá autentifikuje klienta a overí jeho totožnosť voči občianskemu preukazu, vyhodnotí, či ide o živého človeka a nakoniec overí identitu prostredníctvom online služby MV SR.
Selfie login – umožňuje existujúcemu klientovi prihlasovať sa do aplikácie pomocou selfie fotky, ako aj autorizovať niektoré klientské úkony, napr. autorizácia platobného príkazu.
Chatbot externý (klientský) – starostlivosť o klienta (zistenie zostatku na účte alebo stavu čerpania dát, posielanie platieb alebo zadávanie trvalých príkazov) a predaj (identifikácia možného prečerpania, odporučenie produktu šitého na mieru).
Chatbot interný (zamestnanecký) – interný zdroj informácií pre zamestnancov spoločnosti.
Online reputácii a spoznanie svojich klientov -analýzou vlastných aj voľne dostupných dát s použitím machine learning algoritmov dokáže spoločnosť lepšie spoznať svojich klientov.
Presnejšie targetovanie reklamných, up sell, cross sell kampaní.
• Efektívne prepájanie online/digitálnej identity klienta s identitou evidovanou v spoločnosti.

Softec v médiách

Peter Polák: Digitálne banky v mobiloch nenahradia klasické bankové domy
Európsky bankový trh sa rýchlo mení. Presadzujú sa v ňom digitálne banky, ktoré nepoznajú hranice štátov a majú veľmi flexibilné služby. Ako je to na Slovensku hovorí P. Polák zo spoločnosti Softec.
Nové digitálne banky sa v Európe rýchlo presadzujú. Napríklad nemecká N26 má už viac ako pol milióna klientov. „Progresívne banky sú mobilné, čokoľvek, čo treba riešiť, ide cez mobil. Používanie mobilných aplikácií v bankovníctve len za minulý rok narástlo o niekoľko desiatok percent. Nové digitálne banky však nenahradia klasické bankové domy. Skôr súčasné veľké banky budú mať v portfóliu aj vlastnú digitálnu odnož. Je to však jasný trend do budúcnosti,“ povedal Peter Polák, riaditeľ pre bankový sektor spoločnosti SOFTEC.
TV TERAZ, 28.09.2017

Kontaktujte nás