Aplikácia pre podporu predaja finančných produktov

Skupina Softec dodala spoločnosti KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, ktorá patrí do finančnej skupiny VIG, modernú enterprise tabletovú aplikáciu MAX s dotykovým ovládaním, určenú pre priamu podporu predaja. Z finančného poradenstva sa tak stáva interaktívny proces, v ktorom do deja zasahuje klient a priamo na mieste môže vidieť dôsledky svojich rozhodnutí. Uvedená aplikácia do neho vnáša úplne nový rozmer kvality. Prví finanční poradcovia s ňou začali pracovať pred niekoľkými dňami.

Spoločnosť KAPITOL poskytuje svojim klientom prostredníctvom siete spolupracovníkov finančné poradenstvo a predaj finančných produktov. Na posilnenie svojej pozície na českom trhu sa rozhodla zaviesť nový obchodný model aj do najnovších technológií. Moderná enterprise tabletová aplikácia MAX s dotykovým ovládaním od firmy Softec poskytuje podporu pre viac ako 1 300 poradcov. Jej hlavnou prednosťou je podpora procesu finančného poradenstva a predpredajných aktivít. Poradcovia tak môžu používať aplikáciu priamo na schôdzke s klientom, či už online alebo offline.

„V porovnaní s pôvodnou aplikáciou, ktorá poskytovala iba systém evidencie dát klienta a jeho finančnej situácie, sa tak funkcionalita pre poradcov rozšírila o procesnú časť, zobrazovanie dát v grafoch, možnosť okamžitej interakcie zákazníka a používateľsky prívetivý dizajn,“ upresňuje Peter Morávek, riaditeľ divízie poisťovacích systémov firmy Softec.

Nová aplikácia pre tablety a notebooky s dotykovými obrazovkami dokáže klienta hravou formou vtiahnuť do rozhovoru a poskytnúť mu možnosť priamej interakcie. Poradca si s klientom môže prejsť jeho príjmy, výdaje a budúce ciele. Následne mu v grafe ukáže simuláciu životných rizík. Potom podľa jeho voľby pokračuje v identifikácii riešenia presne na mieru. Okrem toho aplikácia umožňuje poradcom využiť aj kameru v zariadení na vytvorenie fotografií, napr. existujúcich zmlúv klienta a pod. Pri tvorbe aplikácie sa nezabudlo ani na notebooky s klasickým displejom.

Ivo Zlámal, predseda predstavenstva spoločnosti KAPITOL: „Jednoznačným prínosom novej aplikácie MAX je naštartovanie obchodnej siete a zvýšenie kvality a efektivity predaja. Dôležitým faktorom je aj zaistenie správneho postupu, a tým aj vysokej kvality poskytovaného poradenstva našimi poradcami. Nové riešenie posunulo našu firmu do pozície technologického lídra na českom trhu.

Samotní poradcovia, ktorí aplikáciu už začali používať, ju ako nový nástroj vítajú najmä preto, že s ňou dokážu klienta jednoduchšie zaujať, vysvetliť mu výhody spolupráce a presvedčiť ho o kvalite ponúkanej služby. Navyše použitý CRM systém im umožňuje rýchly prístup k zoznamu klientov, ich osobným a kontaktným údajom, resp. k portfóliu zmlúv. Ku každému klientovi si poradca môže poznamenať aj detailnejšie informácie – napríklad jeho záujmy, prípadne pomocou Google Maps jedným kliknutím zobraziť jeho adresu na mape.

Aplikácia získala ocenenie Microsoft Industry Award 2014- Najlepšie mobilné riešenie.