Aplikačná podpora

Outsourcing je slovo skloňované vo všetkých možných pádoch. Základnou myšlienkou outsourcingu je pomôcť firmám sa sústrediť na svoj vlastný business a oblasti, ktoré nepatria do strategických oblastí odovzdaťdo rúk firiem, ktoré majú túto oblasť prepracovanú a sú na ňu špecializované. Jednou z oblastí, ktorá je vhodná pre outsourcing je oblasť Aplikačnej podpory IT systémov.

Česká pojišťovna vykonala v minulosti rad krokov, ktoré jej umožnili zjednotiť architektúru aplikácií a zaviesť metodiky na zabezpečenie tak, že každá nová aplikácia je budovaná s využitím jednotných princípov, a s využitím jednotného frameworku. Jednotliví dodávatelia aplikácií vyvíjajú nové moduly informačného systému s rešpektovaním základnej architektúry aj týchto frameworkov.

V roku 2009 sa ČP rozhodla zjednotiť poskytovanie aplikačnej podpory viacerých aplikácií a vypísala výberové konanie na firmu, ktorá bude schopná poskytovať aplikačnú podporu pre väčšinu aplikácií založených na tomto frameworku. V náročnom výberovom konaní vyhrala firma Softec CZ, ktorá je dlhoročným partnerom ČP a dokázala ponúknuť najlepšie riešenie služieb a riadenia kvality.

Špecialisti Softec CZ dokázali vo veľmi krátkom čase prevziať rad aplikácií, ktoré dodali iní dodávatelia, naštudovali dokumentáciu a zahájili poskytovania podpory (opravu chýb aj drobný rozvoj).

Úroveň služby je meraná presne definovanými pravidlami vo forme SLA. Odmena za podporu je tak priamo úmerná kvalite odvedených služieb. Takto definované SLA dáva ČP silný nástroj pre riadenie kvality služby a pre Softec to znamená  nutnosť stále optimalizovať procesy tak, aby dosiahli čo najvyššiu úroveň kvality služieb.

Prínosy

Voľba kvalitného partnera pre poskytovanie aplikačnej podpory sa ČP vracia v podobe vyššej efektivity práce, odstránení prestojov a zvýšenia spokojnosti business užívateľov systémov i vo výhodnej cene týchto služieb.