Aplikačný framework

Vzhľadom na svoju veľkosť a množstvo produktov, ktoré Česká pojišťovna ponúka, je jej informačný systém veľmi rozsiahly a prirodzene tu existuje množstvo aplikácií, ktoré majú rozdielny spôsob obsluhy, rôznu vnútornú architektúru, sú realizované v rôznych technológiách a dodané rôznymi výrobcami.

Preto v rámci snahy o zefektívnenie obsluhy klienta ako aj vývoja a údržby poisťovacích aplikácií sa Česká pojišťovna rozhodla vybudovať vlastný aplikačný framework založený na J2EE technológiách. Softec sa na jeho budovaní podieľa už od roku 2003.

Framework sprístupňuje rad služieb, komponentov a nástrojov, zabezpečuje zjednotenie architektúry, vzhľadu a ovládania rôznych aplikácii a tiež zabezpečuje jednotnú formu komunikácie medzi aplikáciami. Framework pomohol v Českej poisťovni zvýšiť efektivitu vývoja a údržby aplikácií.

Framework je neustále rozširovaný o ďalšie funkčnosti a služby ako napr. podpora SOA architektúry, kreslenie obrazoviek, komunikácie prostredníctvom Enterprise Service Busu, modelovanie apod. Softec je dnes partnerom Českej poisťovne nielen pre oblasť vývoja frameworku samotného, ale aj pre vývoj aplikácií, na ňom založených.