Centrálny dátový sklad a reporting cestnej siete

Slovenská správa ciest

Pre účely strategickej analýzy a reportingu na cestnej sieti sme pripravili špecifické riešenie pre Slovenskú správu ciest.

Kľúčové údaje o cestnej sieti, ako sú čísla cestných komunikácií a ťahov, triedy, správcovia a vlastníci, údaje o dopravnej intenzite a triede dopravného zaťaženia, stave vozovky z hľadiska priečnych a pozdĺžnych nerovností, drsnosti, únosnosti, vizuálnom stave povrchu, a pod., sú transformované do hviezdicovej schémy v rozlíšení jedného metra v osi jazdného pásu. Následne sú predpočítané a predagregované v mulitidimenzionálnych dátových kockách.

Na dátové kocky sa pripájajú používatelia cez Microsoft Excel, v ktorom si vytvárajú svoje vlastné reporty a vykonávajú analytické činnosti. Veľmi jednoducho je tak možné vytvárať rôzne kontingenčné pohľady na cestnú sieť, napríklad vývoj stavu vozoviek v klasifikácii nerovností v rozdelení na správcov, ktorý je možné zobraziť vo forme grafov alebo tabuliek.

Zostavy a analýzy umožňujú nielen rýchlo identifikovať najväčšie problémy v stave cestnej siete a kto je za nich zodpovedný, ale aj nájsť dôležité trendy a oblasti, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť v dlhodobom pláne rozvoja cestnej infraštruktúry Slovenskej republiky.