Elektronické služby miest a obcí

Pre mesto Bratislava a mesto Košice sme vyvinuli a dodali elektronické služby, prostredníctvom ktorých môžu občania týchto miest s občianskym preukazom vo forme eID s čipom komunikovať so samosprávou.