Epidemiologický informačný systém pre ÚVZ SR

Pre ÚVZ SR a jeho regionálne úrady sme vyvinuli Epidemiologický informačný systém. Základnou úlohou systému je zber, spracovanie a analýza údajov o infekčných ochoreniach na území Slovenskej republiky.

Primárnym zdrojom informácií o podozreniach, či potvrdených prípadoch infekčných ochorení, sú ambulancie, nemocnice a laboratória klinickej mikrobiológie. Po spracovaní elektronických hlásení sú jednotlivé prípady analyzované pracovníkmi úradov verejného zdravotníctva a následne sú prijímané opatrenia. Súčasťou systému EPIS je systém rýchleho varovania pre rýchle prijímanie opatrení pri vzniku epidemickej situácie. Ročne je do systému hlásených približne 70 tisíc prípadov prenosných ochorení. Výsledky analýz sú vo forme reportov a grafov zverejňované na stránke www.epis.sk . Systém spĺňa kritériá pre poskytovanie údajov organizácii ECDC (European Centre for Diseases Prevention and Control), európskej inštitúcii zastrešujúcej oblasť prenosných ochorení.