Front-end systém a automatizácia schvaľovania úverov

Skupina Volksbank International (dnes Sberbank) chcela zlepšiť kvalitu svojich služieb, zrýchliť vybavovanie klientov, zautomatizovať interné procesy a zvýšiť cross-selling produktov v jednotlivých bankách skupiny. Na základe analýzy potrieb sa rozhodla implementovať nový front-end systém, pričom jeho nasadenie rozdelila do niekoľkých krokov.

Prvý krok bol zameraný na skvalitnenie obsluhy klienta a získanie uceleného pohľadu na klienta a jeho produkty. Druhý krok je zameraný na automatizáciu procesu schvaľovania úverov pre korporátnych klientov a malých a stredných podnikateľov. Sberbank Slovensko sa rozhodla riešiť tento projekt v spolupráci so Softecom, hlavne s ohľadom na jeho skúsenosti s vývojom obdobných aplikácií. Softec sa podieľal na definovaní požiadaviek, a realizoval aj detailnú analýzu, špecifikáciu systému, návrh, vývoj, testovanie a nasadenie riešenia do produkcie.

Nový front-end systém poskytuje banke komplexný pohľad na klienta a všetky jeho bankové produkty, zrýchľuje obsluhu klienta a zvyšuje možnosti cross-sellingu. Aplikácia integruje údaje z hlavného bankového systému s údajmi z ďalších systémov, ako aj s údajmi o platobných kartách z kartového systému.Systém taktiež prebral správu zákazníkov a poskytuje funkciu otvárania účtov. Systém integruje údaje z viacerých bankových systémov vrátane hlavného bankového systému, systému na správu dokumentov, ako aj údaje o platobných kartách z nového kartového systému. Zároveň došlo k nahradeniu komplikovaného front-endu core bankového systému a tým sa podstatne zrýchlil aj proces zaškolenia nových pracovníkov.

Vzhľadom na úspešné nasadenie projektu bol nový front-end systém nasadený aj vo Sberbank CZ.

Vývoj systému pokračoval ďalšou etapou, v rámci ktorej bola riešená automatizáciu procesu schvaľovania úverov pre firmy a malých a stredných podnikateľov. Tu pribudla integrácia na ratingový systém klientov a na Collateral systém.